วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สิ้น'พ่อครูพัน-อ.มานพ ยาระณะ'ศิลปินแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญศิลปะล้านนา

สิ้น'พ่อครูพัน-อ.มานพ ยาระณะ'ศิลปินแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญศิลปะล้านนา

  • Share:

ครู ‘มานพ ยาระณะ’ หรือพ่อครูพัน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงปี 2548 ผู้เชี่ยวชาญศิลปะล้านนาหลายแขนง เสียชีวิตในวัย80ปีด้วยโรคมะเร็งปอด เผยเป็นทั้งผู้เผยแพร่ และอนุรักษ์ มักเห็นออกงานกับลูกศิษย์เสมอ ไม่เคยขอรับค่าตอบแทน...   

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 พ.ย.58 สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลสันป่าตอง ว่านายมานพ ยาระณะ หรือ พ่อครูพัน อายุ 80 ปี เป็นศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการฟ้อน ศิลปะการต่อสู้ การตีกลองสะบัดชัยแบบโบราณ กลองปู่จา, กลองปู่เจ่ ดนตรีพื้นบ้านล้านนาและดนตรีไทย โดยได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี พ.ศ. 2548 ได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งในปอด โดยจะมีการทำพิธีรดน้ำศพในเวลา 16.00 น. วันที่ 23 พ.ย.นี้ที่วัดสันป่าข่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สำหรับประวัติของนายมานพ ยาระณะ เป็นบุตรของนายคำปัน และนางบัวเขียว ยาระณะ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดศรีดอนไชย ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ภายหลังจากสำเร็จการศึกษา ได้ช่วยพ่อแม่ทำการค้า และขณะเดียวกัน ได้ศึกษาวิชาศิลปะการต่อสู้, ศิลปะการแสดงดนตรี รวมถึงศิลปะการตีกลองล้านนาชนิดต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญ จากนั้น ได้ถ่ายทอดสู่สังคม โดยทำการสอนให้แก่คนรุ่นใหม่หลายรุ่น ทั้งวิชามวยไทย, การฟ้อนเจิง, ฟ้อนหอก, ฟ้อนผานประทีป, การตีกลองปู่จา, กลองสะบัดชัยแบบโบราณ, กลองมองเซิง, กลองปู่เจ่ และศิลปะการแสดงอื่น ๆ อีกหลายแขนง เป็นระยะเวลาร่วม 50 ปีโดยที่ไม่เคยเอ่ยปากขอรับค่าตอบแทนแต่อย่างใด

นายวัลลพ นามวงศ์พรหม ประธานฝ่ายส่งเสริมศาสนา ประเพณี พิธีการ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ที่คุ้นเคยกับพ่อครูมานพ เป็นอย่างดี เผยว่า ด้านผลงานที่ได้รับการกล่าวถึง พ่อครูมานพเป็นผู้ประดิษฐ์ท่าการแสดงชุด ฟ้อนขันดอก เพื่อเป็นการฟ้อนรำบูชาพระรัตนตรัย ให้บังเกิดความสงบร่มเย็นแก่บ้านเมืองจนได้รับเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง แม้อายุจะมากถึง 80 ปี สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงแต่ครูมานพก็ยังก็ยังสอนแสดงพื้นบ้านล้านนาไม่ว่าจะเป็นศิลปะจะถ่ายทอดภูมิปัญญาที่ตนเองมีอยู่ให้กับลูกหลาน เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปะการแสดงล้านนาให้ยังยืนคงอยู่เป็นสมบัติของชาติ โดยเป็นผู้แสดงและนําลูกศิษย์ไปแสดงในงานบุญประเพณี ต่างๆ ที่หน่วยงานราชการและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน ลําปางจัดขึ้นเป็นประจําทุกปี ถือว่า เป็นการสูญเสียศิลปินแห่งชาติชาวล้านนาที่ยิ่งใหญ่อีกคนหนึ่ง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้