วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เฮ! สถานีผลิตพลังงานที่ ม.ศิลปากร

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 29 ต.ค. ว่า รศ.ดร. คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ประสบความสำเร็จจากการดำเนินโครงการต้นแบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับยานพาหนะไฟฟ้าเพื่อใช้ในหน่วยราชการ ซึ่งได้แรงหนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้งบประมาณปี 2557 สถาบันการศึกษาแห่งนี้มีเป้าหมายสู่การเป็น Green Campus หรือ “มหาวิทยาลัยสีเขียว” จึงได้หาทางลดปริมาณการใช้พลังงานโดยมุ่งสู่การใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมกับรณรงค์เรื่องการใช้ยานพาหนะประหยัดพลังงานมากขึ้น และตามมาด้วยการจัดทำโครงการสถานีผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในฐานะเป็น 1 ในชุดโครงการสถานีผลิตไฟฟ้าในหน่วยงานราชการ

รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย ได้สรุปถึงหลักการของโครงการนี้คือนำแสงอาทิตย์มาผลิตพลังงานทดแทนสำหรับยวดยานประเภทมอเตอร์ไซค์และรถประจำทางซึ่งขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเพื่อให้เราเดินหน้าสู่เป้าหมายได้เป็นผลสำเร็จคือสามารถประหยัดพลังงานได้ถึงร้อยละ 50 โดยมีระบบควบคุมที่จะตรวจสอบได้ตั้งแต่จุดที่รถแล่นผ่าน ความเร็ว แรงดันกระแสไฟฟ้า กำลังไฟ แบตเตอรี่คงเหลือ การชาร์จไฟ โดยสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ถึง 3 เดือนโดยมอบให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับผิดชอบดำเนินการ

เกี่ยวกับรายละเอียดนั้น ผศ.ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ให้ข้อมูลว่าโครงการนี้บรรลุผลสำเร็จตามกำหนดแล้ว โดยที่ก่อนหน้านี้ทีมงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯได้ดำเนินงานในโครงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องรวมถึงการทำแผนแม่บทส่งเสริมให้มีการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการใช้รถประจำทางไฟฟ้าพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับใช้กับรถจักรยานยนต์และรถประจำทางเพื่อให้เป็นการใช้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน และปัจจุบันงานที่เกี่ยวข้องกับสถานีผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับใช้ในยานพาหนะได้แล้วเสร็จสามารถป้อนประจุไฟฟ้าให้กับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารวม 100 คัน รวมทั้งรถประจำทางไฟฟ้า 23 ที่นั่งจำนวน 4 คัน ซึ่งได้ออกแล่นให้บริการรับ-ส่งนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยและปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯจะดำเนินการเก็บข้อมูลเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ รวมถึงมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีไว้สำหรับการใช้พลังงานทดแทนการใช้เชื้อเพลิงต่อไป เพื่อให้ได้ทั้งการส่งเสริมรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดการใช้ทรัพยากร รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่าย ให้กับบุคลากรและนักศึกษาไปด้วย.

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 29 ต.ค. ว่า รศ.ดร. คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ประสบความสำเร็จจากการดำเนินโครงการต้นแบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์... 30 ต.ค. 2558 08:26 30 ต.ค. 2558 08:26 ไทยรัฐ