วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โลกร้อนทำเอเชียเจอภัยพิบัติ

ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (เอดีบี) เผยแพร่รายงานเมื่อ 14 ก.ค. เตือนภาวะโลกร้อนจะก่อภัยพิบัติในภูมิภาคเอเชีย เพราะการยังมุ่งแต่พึ่งพาพลังงานฟอสซิลจะทำให้ภูมิภาคที่มีประชากรรวมกันมากที่สุดในโลกเผชิญภาวะคลื่นความร้อนหรือฮีตเวฟที่ยาวนาน ระดับน้ำทะเลขึ้นสูง ฝนตกผิดฤดูกาล ความผิดปกติทางธรรมชาติเหล่านี้จะกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา ทำลายวิถีชีวิตหรือแม้แต่อาจก่อให้เกิดสงคราม แต่ภูมิภาคอาจเลี่ยงภัยพิบัติเหล่านี้ได้ด้วยการหันมาปรับใช้พลังงานหมุนเวียน เอดีบียังระบุ 10 ประเทศที่จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สภาพอากาศเลวร้ายมากที่สุดมีรวมทั้งเมียนมา ฟิลิปปินส์ บังกลาเทศ เวียดนาม ปากีสถานและไทย.

ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (เอดีบี) เผยแพร่รายงานเมื่อ 14 ก.ค. เตือนภาวะโลกร้อนจะก่อภัยพิบัติในภูมิภาคเอเชีย เพราะการยังมุ่งแต่พึ่งพาพลังงานฟอสซิลจะทำให้ภูมิภาคที่มีประชากรรวมกันมากที่สุดในโลกเผชิญภาวะคลื่นความร้อน... 15 ก.ค. 2560 01:23 15 ก.ค. 2560 01:23 ไทยรัฐ