ข่าว

WHO

WHO แนะกลุ่มชายรักชาย ลดความเสี่ยง "ฝีดาษลิง" ด้วยการจำกัดจำนวนคู่นอน