ข่าว

เพชร อิทธิ ชวลิตธำรง

พิงกี้ เสียงสั่น! เสียใจ เพชร แฉปมเตียงหัก ลั่นเรื่องขอเงินไม่จริง! (คลิป)