ข่าว

หินถล่ม

ฝนตกหินยักษ์ถล่มทับถนนปิดเส้นทางเข้าหมู่บ้านที่ อ.สิเกา หวั่นร่วงซ้ำอีก