ข่าว

สภาทนายความ

ร้อง ส.ส.ก้าวไกล สภาทนายความ ไม่ให้สอบข้อเขียน แต่งกายไม่ตรงเพศสภาพ