ข่าว

สนามแม่เหล็ก

กล้องฮับเบิลพบสนามแม่เหล็กของดาวเคราะห์นอกระบบดวงหนึ่ง