ข่าว

รักษาโควิดที่บ้าน

กทม.ย้ำผู้ป่วย HI ให้แยกตัว อย่างน้อย 10 วัน ปฏิบัติตัวตามกำหนด 12 ข้อ