ข่าว

ยุ้ย จีรนันท์

"ยุ้ย" แค้นเกรี้ยวกราด จัดหนัก "โบว์-คารีสา" เสียโฉม หลอนส่งท้าย "เล่ห์ลุนตยา"