ข่าว

ยุโรป

ยุโรปอ่วม นักวิทย์เตือน อาจเผชิญภัยแล้งรุนแรงที่สุดในรอบกว่า 500 ปี