ข่าว

ทั่วประเทศ

ยอดฉีดวัคซีนสะสมทะลุ 18 ล้านโดสแล้ว กทม.เข็มแรกครอบคลุมแล้ว 65.32%