ข่าว

ก๊าซหุงต้ม

ก๊าซหุงต้มขึ้นราคาถัง 15 กิโลกรัม แตะ 393 บาท รอดู ก.ย. 65 ขึ้นอีกรอบ