ข่าว

กระทรวงการต่างประเทศ

"มูลนิธิไทย" ส่งเสริมนิยมไทย มอบรางวัลการทูต ให้ผู้ทำชื่อเสียงใน ตปท.