king10
Thairath Logo
กีฬา

“การุณ” คาดโทษจัดการ อจท.เด็ดขาด

Share :
line-share-logo

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังบริษัทอักษรเจริญทัศน์ จำกัด (อจท.) ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. ขอให้บริษัทดำเนินการแก้ไขหน้าปกของหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานที่ไม่ถูกต้องทั้ง 77 รายการทุกเล่มที่จัดจำหน่ายแก่สถานศึกษาไปแล้ว แต่ล่าสุดยังมีผู้พบเห็นว่ามีหนังสือเรียนและแบบ ฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานของ อจท.วางจำหน่ายตามร้านค้ายังไม่มีการแก้ไขหน้าปกหนังสือนั้น

นางสุกัญญา งามบรรจง ผอ.สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) สพฐ. กล่าวว่า อจท.ได้ส่งหลักฐานมาให้ สวก.ดูแล้วว่าได้ทำหนังสือแจ้งไปยังตัวแทนร้านค้าและโรงเรียนต่างๆ แล้ว แต่ที่ยังมีผู้พบเห็นหนังสือดังกล่าวอยู่ เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงปิดภาคเรียน อาจจะมีหนังสือบางส่วน หลงเหลืออยู่ อจท.จะดำเนินการให้เสร็จ อย่างไรก็ตาม หากใครไปเจอหนังสือดังกล่าวก็เอามาเปลี่ยนได้ เพราะ อจท.ไม่ได้คิดค่าเปลี่ยน

ด้านนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ตนจะทำหนังสือเตือนไปยัง อจท.อีกครั้งว่าให้ดำเนินการเก็บหนังสือที่ไม่ได้รับการอนุญาตจาก สพฐ.ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเปิดเทอม หาก พบว่า ยังมีหนังสือหลงเหลืออยู่ ถือว่า อจท.ละเมิดคำสั่งของ สพฐ.และคงต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาด.

อ่านเพิ่มเติม...
สพฐ.สุกัญญา งามบรรจงอจท.หน้าปกหนังสือเรียนแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน