ไลฟ์สไตล์
100 year

ไทยอาสาเจ้าภาพแก้สื่อออนไลน์-เด็กย้ายถิ่น

ไทยรัฐฉบับพิมพ์4 พ.ย. 2562 09:06 น.
SHARE

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แถลงข่าวผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครั้งที่ 22 ว่า ที่ประชุมได้ผลักดันแผนงานหลักประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนสรุปเป็น “4CsELV” ประกอบด้วย

C ตัวแรกคือ Children หรือเด็ก มีทั้งปฏิญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์ในสื่อออนไลน์ในอาเซียน ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทการโยกย้ายถิ่นฐาน แถลงการณ์ร่วมความก้าวหน้าการดำเนินงานสิทธิเด็กในอาเซียน ทั้งนี้ ประเทศไทยอาสาเป็นเจ้าภาพหลักขับเคลื่อนเรื่องการคุ้มครองเด็กจากสื่อออนไลน์ในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเราเชื่อมั่นถึงโครงสร้างกฎหมาย องคาพยพที่ทำเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องได้ดี รวมถึงอาสาเป็นประธานดูแลเรื่องเด็กเคลื่อนย้าย

ข่าวแนะนำ

นายจุติกล่าวด้วยว่า C ตัวที่สองคือ Climate sustainability หรือความยั่งยืนด้านสภาพภูมิอากาศ ที่มีปฏิญญากรุงเทพฯว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน แถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ C ตัวที่สามคือ Culture หรือวัฒนธรรม ที่ได้รับรองปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน 2562 C ตัวที่สี่คือ Civil Service หรือราชการพลเรือน มีถ้อยแถลงอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมธรรมาภิบาลและเร่งยกระดับภาคราชการพลเรือนในยุคดิจิทัล

สำหรับ E คือ Education หรือการศึกษา มีการรับรองปฏิญญากรุงเทพฯว่าด้วยการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 ส่วน L คือ Labour หรือแรงงาน มีถ้อยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนว่าด้วยเรื่องอนาคตของงาน : การส่งเสริมเทคโนโลยีและการเจริญเติบโตแบบมีส่วนร่วม และแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนว่าด้วยข้อริเริ่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ V คือ Vaccine หรือวัคซีน มีปฏิญญาว่าด้วยความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งข้อสรุปเอกสารผลลัพธ์ดังกล่าวจะนำเสนอที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 วันที่ 2-4 พ.ย.นี้

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

จุติ ไกรฤกษ์พม.คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนอาเซียนสื่อออนไลน์เด็กย้ายถิ่นข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 18:20 น.