ไลฟ์สไตล์
100 year

ปธพ.6 เดินหน้าตรวจ "สุขภาพพระสงฆ์" พบเสี่ยงสารพัดโรค : หู-ตา-ฟัน-ความดันรุมเร้า

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
1 มี.ค. 2561 05:01 น.
SHARE


“แพทย์อาสา ปธพ.6 สัญจร”

กลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ รุ่นที่ 6 (ปธพ.6) จัดโครงการแพทย์อาสาตรวจสุขภาพพระภิกษุ ภายใต้โครงการ ปธพ.สัญจร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พุทธสถานพรหมวชิรญาณ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ

ข่าวแนะนำ

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม กล่าวระหว่างเปิดโครงการว่า การออกหน่วยแพทย์อาสา ปธพ.6 สัญจรครั้งนี้ นอกจากจะช่วยให้พระสงฆ์จากอำเภอต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขา ต่างๆแล้ว ยังทำให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันของทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ ทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งแพทย์ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่จะได้ทำงานร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรึกษาหาความซับซ้อนของโรคที่พบในพื้นที่ และการส่งต่อรักษาในอนาคต

นพ.เศวต ศรีศิริ ผอ.โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ กล่าวว่า การจัดโครงการครั้งนี้ นอกจากพระภิกษุในจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว ยังมีพระภิกษุสงฆ์จากจังหวัดใกล้เคียงอีก 4 จังหวัด คือ ศรีสะเกษ บึงกาฬ มุกดาหาร อำนาจเจริญ และพระภิกษุจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากวัดป่านานาชาติ หนองป่าพง มาเข้ารับการตรวจด้วย ซึ่งนอกจากจะมีแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ จิตอาสาจากประเทศไทยแล้ว ยังมีจิตอาสาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง

ด้าน พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ให้ข้อมูลสรุปผลโครงการครั้งนี้ว่า คณะแพทย์อาสาเริ่มให้บริการตรวจสุขภาพตั้งแต่ เวลา 04.00 น. โดยจัดจุดให้บริการตรวจสุขภาพพระภิกษุ ทั้งหมด 10 จุดบริการ ตั้งแต่ลงทะเบียน ตรวจเลือด ซักประวัติ และประเมินสัญญาณชีพ ตรวจสายตา ตรวจหู ตรวจสุขภาพช่องปากและไทรอยด์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ตรวจคลื่นหัวใจ ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก ตรวจคลื่นหัวใจด้วยความถี่สูง และตรวจทันตกรรม โดยมีพระภิกษุเข้ารับการตรวจสุขภาพ จำนวนทั้งสิ้น 274 รูป จากจังหวัดอุบลราชธานี 248 รูป จังหวัดใกล้เคียง 26 รูป เป็นพระภิกษุไทย 263 รูป และพระภิกษุต่างประเทศ 11 รูป

“สรุปผลการตรวจสุขภาพ พระภิกษุ 274 รูป พบว่า พระภิกษุสงฆ์สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี 186 รูป มีปัญหาสุขภาพ 88 รูป โดยพระภิกษุ 1 รูป พบปัญหาสุขภาพมากกว่า 1 อย่าง ทั้งนี้ มีพระภิกษุส่งต่อเพื่อรับการรักษา จำนวน 36 รูป โดยส่งต่อรับการรักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ-ประสงค์ 7 รูป โรงพยาบาลชุมชน ตามภูมิลำเนาที่สังกัด 29 รูป” พล.อ.ต.นพ.อิทธพร กล่าวและว่า นอกจากนี้ยังได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวตามปัญหาสุขภาพที่พบแก่พระสงฆ์ จำนวน 52 รูป เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคและเพื่อการมีสุขภาพที่ดีด้วย

อย่างไรก็ตาม มีข้อน่าวิตกอยู่บ้างสำหรับผลการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ในครั้งนี้ โดยเฉพาะการป่วยด้วยโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรังหลายๆโรค เช่น ความดันโลหิตสูง พบว่า มีพระสงฆ์ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงมากถึง 83 รูป คิดเป็นร้อยละ 30.29 และเสี่ยงที่จะป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงอีก 51 รูป ขณะที่ภาวะไขมันในเลือดสูงก็เป็นอีกกลุ่มที่พบพระสงฆ์มีความเสี่ยงสูงถึง 93 รูป และสงสัยว่าน่าจะมีความเสี่ยงที่จะมีไขมันและคอเลสเทอรอลสูงถึง 51 รูป และมีพระสงฆ์ที่มีภาวะหัวใจโต จำนวน 2 รูป

ที่น่าตกใจคือ มีพระสงฆ์ป่วยด้วยวัณโรคในระยะแพร่กระจายถึง 5 รูป...!!!

ในส่วนของการตรวจทางทันตกรรม พระสงฆ์เข้ารับการตรวจ 232 รูป ปกติเพียง 64 รูปเท่านั้น ที่เหลือมีโรคทางทันตกรรมจำแนกกันไปหลายโรค อาทิ หินปูน เหงือกอักเสบ ฟันผุ โรคปริทนต์ และอื่นๆ ทั้งมีส่วนที่น่าเป็นห่วงสำหรับสุขภาพพระสงฆ์อีก 2 ระบบ คือ ตาและหู พบว่าพระสงฆ์มีความผิดปกติทางสายตามากถึง 50 รูป จากภาวะต้อกระจก 22 รูป ต้อหิน 14 รูป ต้อเนื้อ 4 รูป จอประสาทตา 6 รูป เปลือกตาอักเสบ 1 รูป และอื่นๆอีก 3 รูป ส่วนโรคทางหู พบพระสงฆ์ประสาทหูเสื่อมถึงขั้นไม่ได้ยินมากถึง 28 รูป จากจำนวนพระสงฆ์ที่มีความผิดปกติด้วยโรคทางหูจำนวน 59 รูป

การตรวจพบภาวะสุขภาพและการเจ็บป่วยของพระสงฆ์โดยทีมแพทย์อาสาของปธพ.6 ครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะได้มีการเสนอแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการเจ็บป่วยของพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งบางครั้งไม่สามารถปฏิเสธการฉันภัตตาหารที่ญาติโยมนำมาถวายได้ ทำให้ต้องบริโภคอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสูง

แต่สำคัญที่สุดในครั้งนี้ นอกจากผลในเชิงวิชาการแล้ว การออกหน่วยแพทย์อาสาตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ยังถือเป็นการปฏิบัติตามคำสอนของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ว่า

“โย ภิกขเว มัง อุปฏฐ เหยย โส ศิลานัง อุปฏฐเหยยัง” ผู้ใดปรารถนาอุปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นพึงอุปัฏฐากภิกษุป่วยไข้เถิด.

ทีมข่าวสาธารณสุข

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สุขภาพพระสงฆ์ปธพ.สัญจรแพทย์อาสาอุบลราชธานีวัดป่านานาชาติสุขภาพ

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 20:18 น.