ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  “ชลธิศ” พ้นป่าไม้-ตั้งอุทยานฯแม่วะ

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์2 พ.ย. 2560 05:01 น.
  SHARE

  ชลธิศ สุรัสวดี

  เมื่อวันที่ 1 พ.ย.ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายชลธิศ สุรัสวดี พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค.2560

  วันเดียวกัน นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ประกอบด้วย นายนิสิต ตระการภาสกุล ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานฯแก่งกรุง จ.สุราษฎร์ธานี ไปปฏิบัติราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ (สบอ.) ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) นายจรวย อินทร์จันทร์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ เป็น ผอ.ส่วนจัดการทรัพยากรต้นน้ำ นางปัญจรัตน์ จินตนา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ เป็น ผอ.ส่วนแผนงานและพัฒนาระบบบริหาร นางพบพร รัตนสุวรรณ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ เป็น ผอ.ส่วนประเมินทรัพยากรต้นน้ำ นายวรรณชนก สุวรรณกร เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน สบอ.ที่ 7 (นครราชสีมา) เป็นหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน จ.บุรีรัมย์ นายอดิศร สุวรรณศรี นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สบอ.ที่ 13 (แพร่) เป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.น่าน นายเดชอนันต์ คำสวน เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส สบอ.ที่ 13 (แพร่) เป็นหัวหน้าอุทยานฯแม่วะ จ.ลำปาง นายประชัน มีบุญ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส สำนักอุทยานแห่งชาติ เป็น ผอ.ส่วนกู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  แต่งตั้งโยกย้ายชลธิศ สุรัสวดีธัญญา เนติธรรมกุลนิสิต ตระการภาสกุลจรวย อินทร์จันทร์ข่าวทั่วไป

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้