ไลฟ์สไตล์
100 year

โครงการบำเพ็ญพระกุศลฯถวายกรมพระศรีสวางควัฒน

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
2 ก.ค. 2563 05:05 น.
SHARE

ตรวจฟรีภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิดชุมชนคนไทย 15,000 ราย

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัย วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จัดโครงการบำเพ็ญพระกุศล “โครงการตรวจภูมิคุ้มกัน ต่อโรค COVID-19 ในชุมชนชาวไทย” ซึ่งเป็นโครงการตรวจคัดกรองหาภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนชาวไทย โดยเปิดตัวโครงการ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.ที่ผ่านมา

ผศ.นพ.วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน, ศ.นพ.นิธิ มหานนท์, ศ.ดร.พญ.จิรายุ เอื้อวรากุล ร่วมเปิดโครงการบำเพ็ญพระกุศลฯวันคล้ายวันประสูติ กรมพระศรีสวางควัฒน.
ผศ.นพ.วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน, ศ.นพ.นิธิ มหานนท์, ศ.ดร.พญ.จิรายุ เอื้อวรากุล ร่วมเปิดโครงการบำเพ็ญพระกุศลฯวันคล้ายวันประสูติ กรมพระศรีสวางควัฒน.

ในการนี้ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทรงห่วงใยถึงสุขภาพของประชาชนชาวไทยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยที่ผ่านมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานความช่วยเหลือต่างๆทางด้านการแพทย์ และยังมีพระดำริให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้การสนับสนุนในทุกๆด้านอย่างเต็มกำลัง เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยในชุมชนโดยรอบของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รวมถึงโรงพยาบาลต่างๆ ในท้องถิ่นห่างไกล พร้อมกันนี้ในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ทรงใช้งานวิทยาศาสตร์มาช่วยเราคิด และมีพระดำริว่า เราควรมีข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคให้ลึกซึ้งมากขึ้น เพื่อวางแผนการป้องกันและวางแผนการดูแลประชาชนคนไทยในอนาคตและนับตั้งแต่ 2552 เป็นต้นมา เราได้มีโครงการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ในปี 2563 นี้ จึงได้พระราชทานโครงการบำเพ็ญพระกุศล “โครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 ในชุมชนชาวไทย” ซึ่งจะดำเนินการโดยคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในฐานะที่เราเป็นสถาบันการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการแพทย์ชั้นนำ ซึ่งมีพันธกิจสำคัญในด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และต่อยอดการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19

เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กล่าวต่อว่า วิกฤติโรคโควิด-19 นี้เป็นโรคใหม่ที่เราไม่เคยรู้ เป็นบทเรียนสำคัญให้กับพวกเราทุกคน ในการเตรียมความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา และทำให้เราย้อนไปที่ กรมพระศรีสวางควัฒนที่ทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ซึ่งทุกสิ่งอย่างสามารถใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานมาคิดวิเคราะห์ อธิบายเป็นขั้นตอน และทรงย้ำให้เรารู้เรื่องระบาดวิทยาให้ชัดเจน งานวิจัยของโครงการนี้จะทำให้เรามีความรู้มากขึ้น ซึ่งโรคนี้คงจะอยู่กับพวกเราระยะหนึ่งกว่าจะหมดไป สิ่งที่เราต้องเรียนรู้คือ เราต้องอยู่อย่างสะอาด ล้างมือ และไม่ไปในที่ไม่ควรไป

สำหรับรายละเอียดของ “โครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 ในชุมชนชาวไทย” นี้ ผู้ที่สนใจต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ และไม่เคยมีประวัติติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน จำนวน 15,000 ราย โดยเปิดให้ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์และมาเข้ารับการตรวจที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยจะใช้ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี การตรวจเป็นการเจาะเลือด เพื่อหาภูมิคุ้มกันชนิด G และชนิด M มีจำนวน 2 ครั้ง ระยะเวลาห่างกัน 6 เดือน ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทราบผลว่ามีภูมิคุ้มกันหรือไม่ และจากข้อมูลดังกล่าวจะทำให้เราทราบความชุกของการเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ต่อโรคโควิด-19 ในชุมชนและภาพรวมของประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการใช้มาตรการ ควบคุมการระบาดของโควิด-19 ในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการบำเพ็ญพระกุศลฯ ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ covid19.cra.ac.th โดยจะเปิดลงทะเบียนออนไลน์ในวันที่ 4 ก.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะเต็มจำนวน และจะเริ่ม ให้บริการตรวจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค.63 เป็นต้นไป สอบถาม โทร. 0-2576-6401.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์นิธิ มหานนท์โครงการบำเพ็ญพระกุศลตรวจฟรีภูมิคุ้มกันCOVID-19โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:12 น.