ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  โครงการบำเพ็ญพระกุศลฯถวายกรมพระศรีสวางควัฒน

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์2 ก.ค. 2563 05:05 น.
  SHARE

  ตรวจฟรีภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิดชุมชนคนไทย 15,000 ราย

  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัย วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จัดโครงการบำเพ็ญพระกุศล “โครงการตรวจภูมิคุ้มกัน ต่อโรค COVID-19 ในชุมชนชาวไทย” ซึ่งเป็นโครงการตรวจคัดกรองหาภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนชาวไทย โดยเปิดตัวโครงการ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.ที่ผ่านมา

  ผศ.นพ.วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน, ศ.นพ.นิธิ มหานนท์, ศ.ดร.พญ.จิรายุ เอื้อวรากุล ร่วมเปิดโครงการบำเพ็ญพระกุศลฯวันคล้ายวันประสูติ กรมพระศรีสวางควัฒน.

  ในการนี้ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทรงห่วงใยถึงสุขภาพของประชาชนชาวไทยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยที่ผ่านมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานความช่วยเหลือต่างๆทางด้านการแพทย์ และยังมีพระดำริให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้การสนับสนุนในทุกๆด้านอย่างเต็มกำลัง เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยในชุมชนโดยรอบของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รวมถึงโรงพยาบาลต่างๆ ในท้องถิ่นห่างไกล พร้อมกันนี้ในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ทรงใช้งานวิทยาศาสตร์มาช่วยเราคิด และมีพระดำริว่า เราควรมีข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคให้ลึกซึ้งมากขึ้น เพื่อวางแผนการป้องกันและวางแผนการดูแลประชาชนคนไทยในอนาคตและนับตั้งแต่ 2552 เป็นต้นมา เราได้มีโครงการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ในปี 2563 นี้ จึงได้พระราชทานโครงการบำเพ็ญพระกุศล “โครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 ในชุมชนชาวไทย” ซึ่งจะดำเนินการโดยคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในฐานะที่เราเป็นสถาบันการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการแพทย์ชั้นนำ ซึ่งมีพันธกิจสำคัญในด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และต่อยอดการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19

  เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กล่าวต่อว่า วิกฤติโรคโควิด-19 นี้เป็นโรคใหม่ที่เราไม่เคยรู้ เป็นบทเรียนสำคัญให้กับพวกเราทุกคน ในการเตรียมความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา และทำให้เราย้อนไปที่ กรมพระศรีสวางควัฒนที่ทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ซึ่งทุกสิ่งอย่างสามารถใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานมาคิดวิเคราะห์ อธิบายเป็นขั้นตอน และทรงย้ำให้เรารู้เรื่องระบาดวิทยาให้ชัดเจน งานวิจัยของโครงการนี้จะทำให้เรามีความรู้มากขึ้น ซึ่งโรคนี้คงจะอยู่กับพวกเราระยะหนึ่งกว่าจะหมดไป สิ่งที่เราต้องเรียนรู้คือ เราต้องอยู่อย่างสะอาด ล้างมือ และไม่ไปในที่ไม่ควรไป

  สำหรับรายละเอียดของ “โครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 ในชุมชนชาวไทย” นี้ ผู้ที่สนใจต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ และไม่เคยมีประวัติติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน จำนวน 15,000 ราย โดยเปิดให้ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์และมาเข้ารับการตรวจที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยจะใช้ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี การตรวจเป็นการเจาะเลือด เพื่อหาภูมิคุ้มกันชนิด G และชนิด M มีจำนวน 2 ครั้ง ระยะเวลาห่างกัน 6 เดือน ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทราบผลว่ามีภูมิคุ้มกันหรือไม่ และจากข้อมูลดังกล่าวจะทำให้เราทราบความชุกของการเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ต่อโรคโควิด-19 ในชุมชนและภาพรวมของประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการใช้มาตรการ ควบคุมการระบาดของโควิด-19 ในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการบำเพ็ญพระกุศลฯ ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ covid19.cra.ac.th โดยจะเปิดลงทะเบียนออนไลน์ในวันที่ 4 ก.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะเต็มจำนวน และจะเริ่ม ให้บริการตรวจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค.63 เป็นต้นไป สอบถาม โทร. 0-2576-6401.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์นิธิ มหานนท์โครงการบำเพ็ญพระกุศลตรวจฟรีภูมิคุ้มกันCOVID-19โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

  คุณอาจสนใจข่าวนี้