king10
Thairath Logo
กีฬา

ในหลวง ทรงประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร บรรทมเหนือพระแท่นราชบรรจถรณ์

สำนักพระราชวัง เผยแพร่ภาพพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร บรรทมเหนือพระแท่นราชบรรจถรณ์

สำนักพระราชวัง เผยแพร่ภาพพระราชทานเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์เฉลิมพระราชมณเฑียร ทรงพระสังวาลนพรัตน์ราชวราภรณ์ และพระสังวาลพระนพ เสด็จเข้าริ้วขบวนเชิญเครื่องพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร

เวลา 20.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องฉลองพระองค์เฉลิมราชมณเฑียร ทรงพระสังวาลนพรัตน์ราชวราภรณ์ พระสังวาลพระนพ พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ทรงโปรยเหรียญกษาปณ์ หมุนเวียน รัชกาลที่ 10 ชนิดราคา 2 บาท พระราชทานตลอดเส้นทางขบวนเสด็จ

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จลงจากพระที่นั่งไพศาลทักษิณ กลับเข้าท้องพระโรงหน้าขึ้นพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน เมื่อเสด็จเข้าท้องพระโรงหน้าขึ้นพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานทางอัฒจันทร์ตะวันตก โดยขบวนตามขึ้นไปบนท้องพระโรงกลาง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับพระราชอาสน์ท้องพระโรงกลาง

พันโทสมชาย กาญจนมณี เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลเชิญเสด็จ ถอดเครื่องเฉลิมพระราชมณเฑียรไว้ที่โต๊ะบนพระแท่นลด และทอดขันทองคำพร้อมพานรอง มีดอกพิกุลทอง พิกุลเงิน บนพระแท่นลด เสด็จเข้าห้องพระบรรทม ประทับบนพระแท่นลด พันโทสมชาย ทูลเกล้าฯ ถวายพระแส้ขนหางช้างเผือก, นายเจริญศักดิ์ คารีขันธ์ ทูลเกล้าฯ ถวายจั่นหมากทองคำ, นายมนัส เสือเปลี่ยว ทูลเกล้าฯ ถวายกุญแจทอง ทรงรับแล้ววางไว้ปลายพระที่บนพระแท่นราชบรรจถรณ์ เสด็จขึ้นพระแท่นราชบรรจถรณ์ ทรงเอนพระองค์ลงบรรทมโดยเบื้องขวาลงสู่พระที่

ในคืนวานนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับแรมในพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ในพระราชพิธีมีเครื่องเฉลิมพระราชมณเฑียร และเครื่องราชูปโภค หรือเครื่องใช้ของพระมหากษัตริย์ อาทิ วิฬาร์ หรือแมว มีความหมายถึง การอยู่บ้านใหม่เป็นปกติสุขไม่โยกย้าย, ศิลาบด หรือหินบดยา หมายถึง ความหนักแน่น หรือความไม่มีโรค, พันธุ์พืชมงคล หมายถึง การงอกเงย, ฟักเขียว หมายถึง การอยู่เย็นเป็นสุข, กุญแจทอง หมายถึง กรรมสิทธ์ความเป็นเจ้าของบ้าน และจั่นหมากทอง หมายถึง ความมั่งคั่ง

ทั้งนี้ ในการพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะบรรทมเหนือพระแท่นราชบรรจถรณ์ พระแท่นที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประดิษฐานภายในพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานองค์ตะวันออก สำหรับเป็นพระแท่นบรรทมเฉพาะพระมหากษัตริย์.

(ที่มาจากเว็บไซต์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก)

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10รายละเอียดพระราชพิธีร.10พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียรพระแท่นราชบรรจถรณ์บรมราชาภิเษก