ตราตรึงใจ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สุดยิ่งใหญ่อลังการ
เรือพระราชพิธี 52 ลำ เคลื่อนจากกรมอู่ทหารเรือ ตั้งขบวนบริเวณท่าวาสุกรี

เรือพระราชพิธี 52 ลำ เคลื่อนจากกรมอู่ทหารเรือ ตั้งขบวนบริเวณท่าวาสุกรี

หมายกำหนดการ

 • ๖ เม.ย.
 • ๑๒ เม.ย.
 • ๑๘ เม.ย.
 • ๒๓ เม.ย.
 • ๒ พ.ค.
 • ๓ พ.ค.
 • ๔ พ.ค.
 • ๕ พ.ค.
 • ๖ พ.ค.
 • ๑๒ ธ.ค.
 • ๑๑:๕๒ - ๑๒:๓๘ น.

  พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ 76 จังหวัด

 • ๑๓:๐๐ น.

  พิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ หอศาสตราคม ในพระบรมมหาราชวัง

 • ๑๗:๑๙ - ๒๑:๓๐ น.

  พิธีเสกน้ำอภิเษกรวมจากกรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด ณ วัดสุทัศนเทพวราราม

 • ๐๘:๑๙ - ๑๑:๓๕ น.

  พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ แกะพระราชลัญจกร จารึกพระสุพรรณบัฏพระบรมวงศ์ ณ อุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

 • ๑๖:๐๙ - ๒๐:๓๐ น.

  เสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะ บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

  - ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๕ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

  - ถวายราชสักการะ ปฐมบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๑ ณ สะพานพระพุทธยอดฟ้า

  - ทรงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ และพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน

 • ๑๐:๐๐ น.

  เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกร จากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มายังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

 • ๑๖:๐๐ น.

  - เสด็จฯไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

  - ทรงนมัสการพระรัตนตรัย ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

  - ถวายบังคมพระบรมอัฐิ และพระอัฐิ ณ หอพระธาตุมณเฑียร

  - ทรงนมัสการพระรัตนตรัย ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

 • ๑๖:๑๙ - ๑๘:๐๐ น.

  - จุดเทียนชัย พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประกาศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

  - พระสงฆ์ ๔๕ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

  - พระสงฆ์ ๓๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

  - พระสงฆ์ ๕ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน

 • ๑๐:๐๙ - ๑๒:๐๐ น.

  - สรงพระมุรธาภิเษก ณ ชาลาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน

  - ทรงรับน้ำอภิเษก พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์

  - ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสง พระที่นั่งภัทรบิฐ

  - เลี้ยงพระ พระสงฆ์ดับเทียนชัย ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

 • ๑๓:๑๙ - ๒๐:๓๐ น.

  เถลิงพระแท่นราชบรรจถรณ์ ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน

 • ๑๔:๐๐ น.

  เสด็จออกมหาสมาคม รับการถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

 • ๑๖:๐๐ น.

  - เสด็จพระราชดำเนิน โดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

  - ถวายบังคมพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ ปราสาทพระเทพบิดร

  - ถวายบังคมพระบรมอัฐิ และพระอัฐิ สดับปกรณ์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

 • ๑๘:๐๐ น.

  เจ้าพนักงานเวียนเทียนสมโภช หมู่พระมหามณเฑียร

 • ๐๙:๐๐ น.

  พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ เลี้ยงพระ เทศน์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

 • ๑๖:๓๐ น.

  เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค จากพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ยาตราไปวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

 • ๑๖:๓๐ น.

  เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท

 • ๑๗:๓๐ น.

  เสด็จออกให้ทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

 • ๑๕:๓๐ น.

  เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค จากท่าวาสุกรี ไปยังท่าราชวรดิฐ

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จฯ ไปประทับเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์

พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ

รายละเอียดพระราชพิธี

ประมวลภาพ

ประชาชนสวมเสื้อสีเหลือง เฝ้าฯรับเสด็จ “ร.10“ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วีดิทัศน์

ขบวนเรือพระราชพิธี เสด็จเลียบพระนครทางชลมารค