พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสวมพระมหาพิชัยมงกุฎ ประทับบนพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย หลังจากเสด็จในพิธีสรงพระมุรธาภิเษก สมเด็จพระสังฆราชถวายน้ำพระพุทธมนต์ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี และทรงสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสุทิดา ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล ลักษณ พระบรมราชินี ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 4 พฤษภาคม 2562.