ข่าว
100 year

ร.10 เสด็จประทับพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร

สำนักพระราชวัง เผยพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นประทับบนพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ในการออกมหาสมาคม

สำนักพระราชวัง เผยพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุย สายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์ สายสร้อยจุลจอมเกล้า เสด็จขึ้นประทับบนพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงสวมพระมหาพิชัยมงกุฎบนพระที่นั่ง ขณะนั้นเจ้าพนักงานรัวกรับและเปิดพระวิสูตร

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสในการออกมหาสมาคม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒.พระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมฉายาลักษณ์พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์บรมราชาภิเษก