king10
ข่าว
Thairath Talk
100 year

ราชกิจจาฯ ประกาศ พระปฐมบรมราชโองการ

ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศ พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอน 14 ข 4 พ.ค.2562 ลงประกาศ พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป.

ข่าวเกี่ยวข้อง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ

พระปฐมบรมราชโองการ "เราจะสืบสานรักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมฯ"

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกรายละเอียดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระปฐมบรมราชโองการในหลวงร.10บรมราชาภิเษก