king10
ไลฟ์สไตล์
100 year

6 พ.ค. ในหลวง ร.10 เสด็จออก ณ สีหบัญชร ประชาชนพร้อมใจรอถวายพระพร “ทรงพระเจริญ”

หลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวง เสด็จออก “สีหบัญชร” คือ “หน้าต่าง” ของพระที่นั่ง ที่มีลักษณะเป็นระเบียงยื่นออกไป เพื่อให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล และชื่นชมพระบารมี 

จากการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวง รัชกาลที่ 10 ที่เสร็จสิ้นไปในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ์ และเฉลิมพระราชมณเฑียร โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล และในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ และเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค

ตามหมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เวลา 16.30 น. ซึ่งเป็นสีหบัญชรเดียวกับรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2493 จากนั้นในเวลา 17.30 น. เสด็จออกพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี เสด็จออก “สีหบัญชร” ณ ​“พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อ 7 พฤษภาคม  2493 เวลา 16.30 น.
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี เสด็จออก “สีหบัญชร” ณ ​“พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อ 7 พฤษภาคม 2493 เวลา 16.30 น.

ตามปรากฏหลักฐานในโบราณราชประเพณี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 9 การเสด็จออก “สีหบัญชร” ในครั้งนั้น ถือเป็นธรรมเนียมใหม่ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของราชวงศ์ไทย “พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท” จึงเป็นสถานที่สำคัญสำหรับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของในหลวง รัชกาลที่ 10 สืบต่อมา

ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อ 4 พฤษภาคม 2562 (ภาพจากสำนักพระราชวัง)
ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อ 4 พฤษภาคม 2562 (ภาพจากสำนักพระราชวัง)

“พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท” ตั้งอยู่บนกำแพงพระบรมมหาราชวัง ระหว่างประตูเทวาพิทักษ์กับประตูศักดิ์ไชยสิทธิ์ สร้างเมื่อปี 2327 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 เพื่อเป็นพลับพลาสำหรับประทับทอดพระเนตรขบวนแห่ในการ พระราชพิธีสนานใหญ่ และการฝึกช้าง ลักษณะเป็นพลับพลาโถงทำด้วยเครื่องไม้ หลังคาไม่มียอด มีอัฒจันทร์ขึ้นลงทางทิศเหนือและทิศใต้

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 3) โปรดเกล้าฯ ให้รื้อพลับพลา และสร้างใหม่เป็นปราสาท พระราชทานนามว่า “พระที่นั่งสุทธาสวรรย์” กระทั่ง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะซ่อมแซม ก่อผนังอิฐฉาบปูนต่อเติมหลังคาเป็นยอดปราสาทและพระราชทานนามใหม่ว่า “พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ ”

พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท
พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท

ในรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ เป็นพระมณฑลในการพระราชพิธี และการพระราชกุศลต่างๆ อาทิ ในรัชกาลที่ 4 จัดเป็นที่สวดมนต์เลี้ยงพระ และจุดโคมชัยบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พระจุฬามณีในดาวดึงส์พิภพในการพระราชพิธีจอมเปรียง และประทับทอดพระเนตร การดูริ้วขบวนจาตุรงคเสนา

พุทธศักราช 2492 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการต่อเติมสร้างเฉลียงไม้ด้านตะวันออก ทำเป็นสีหบัญชร เพื่อเป็นที่สำหรับเสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล

ปีถัดมาในวันที่ 7 พฤษภาคม 2493 เวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2493 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นการเสด็จออกมหาสมาคมเบื้องหน้าพสกนิกรเป็นครั้งแรกของทั้งสองพระองค์ หลังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูตและกงสุล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ฤกษ์เวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เสด็จออก ณ สีหบัญชร "พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท" ให้พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล เป็นโอกาสครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์ไทยในการร่วม ถวายพระพรชัยยมงคล “ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ”

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง : ย้อนประวัติศาสตร์รอบ 69 ปี เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท

ที่มา : เอกสาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และหนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงวัฒนธรรม

สีหบัญชรพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทรัชกาลที่ 10ทรงพระเจริญรายละเอียดพระราชพิธีร.10พระราชพิธีบรมราชาภิเษกบรมราชาภิเษก
thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09:03 น.