ประมวลภาพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับน้ำอภิเษก ที่นำมาจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 117 แหล่งทั่วประเทศ 76 จังหวัด ทั้งหมด 8 ทิศ จากนั้น ราชครูถวายพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร...

วันที่ 4 พ.ค. 2562 เวลา 11.39 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นบันไดพระทวารหอพระสุราลัยพิมาน ทรงเปลื้องเศวตพัสตร์ ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุย สายสะพายนพรัตนราชวราภรณ์ สายสร้อยจุลจอมเกล้า เพื่อทรงรับน้ำอภิเษก ที่นำมาจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 117 แหล่งทั่วประเทศ 76 จังหวัด

เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นประทับบนพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ภายใต้พระบวรเศวตฉัตร แล้วแปรพระพักตร์ทิศบูรพา สมุหพระราชพิธี ทูลเกล้าฯ ถวายพระเต้าเบญจคัพย์รัชกาลที่ 1 ทรงถือด้วยพระหัตถ์ซ้ายเพื่อรับน้ำอภิเษก

โดยการรับน้ำอภิเษก ทั้ง 8 ทิศ นั้น สื่อความหมายถึงการที่ราษฎรในทิศทั้ง 8 ถวายแผ่นดินให้ทรงครอบครองทีละทิศ เริ่มจาก พล.ร.อ. ม.จ.ปุสาณ สวัสดิวัตน์ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายน้ำอภิเษกด้วยถ้วยศิลาจารึกอักษรพุทธคาถา ทิศบูรพา (ตะวันออก) ทรงรับด้วยพระเต้าเบญจคัพย์ รัชกาลที่ 1 ด้วยพระหัตถ์ซ้าย พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายพระครอบเฟืองสัมฤทธิ์ บรรจุน้ำเทพมนตร์ ทรงจุ่มพระหัตถ์ขวาลงในพระครอบเฟืองสัมฤทธิ์ แล้วทรงลูบที่พระนลาฏ

และทูลเกล้าฯ ถวายน้ำเทพมนตร์ด้วยพระมหาสังข์พิธีพราหมณ์ที่พระหัตถ์ขวา ทรงลูบพระเศียร แล้วทรงรับใบมะตูมทรงทัด พราหมณ์เป่าสังข์ ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ต่อมาทรงแปรที่ประทับเพื่อทรงรับน้ำอภิเษกและน้ำเทพมนตร์ทิศอาคเนย์ (ตะวันออกเฉียงใต้) ม.จ.มงคลเฉลิม ยุคล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายน้ำอภิเษกด้วยถ้วยศิลาจารึกอักษรพุทธคาถา แล้วทรงแปรที่ประทับ เพื่อทรงรับน้ำอภิเษกและน้ำเทพมนตร์ทิศทักษิณ (ใต้) พล.ท. ม.จ.เฉลิมศึก ยุคล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายน้ำอภิเษกด้วยถ้วยศิลาจารึกอักษรพุทธคาถา

จากนั้นทรงแปรที่ประทับเพื่อทรงรับน้ำอภิเษกและน้ำเทพมนตร์ทิศหรดี (ตะวันตกเฉียงใต้) พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายน้ำอภิเษกด้วยถ้วยศิลาจารึกอักษรพุทธคาถา ทรงแปรที่ประทับ เพื่อทรงรับน้ำอภิเษก และน้ำเทพมนตร์ทิศประจิม (ตะวันตก) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายน้ำอภิเษกด้วยถ้วยศิลาจารึกอักษรพุทธคาถา ทรงแปรที่ประทับอีกใน ทิศพายัพ (ตะวันตกเฉียงเหนือ) นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายน้ำอภิเษกด้วยถ้วยศิลาจารึกอักษรพุทธคาถา ทรงแปรที่ประทับ เพื่อทรงรับน้ำอภิเษกและน้ำเทพมนตร์ทิศอุดร (เหนือ) นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ทูลเกล้าฯ ถวายน้ำอภิเษกด้วยถ้วยศิลาจารึกอักษรพุทธคาถา ทรงแปรที่ประทับ เพื่อทรงรับน้ำอภิเษก และน้ำเทพมนตร์ทิศอีสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) นายจรัส สุวรรณเวลา ราชบัณฑิต เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลแล้วทูลเกล้าฯ ถวายน้ำอภิเษกด้วยถ้วยศิลาจารึกอักษรพุทธคาถา

ทรงแปรที่ประทับทิศบูรพา (ตะวันออก) อีกครั้ง เพื่อทรงรับน้ำอภิเษกและน้ำเทพมนตร์แทนทิศกลาง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ทูลเกล้าฯ ถวายน้ำอภิเษกด้วยถ้วยศิลาจารึกอักษรพุทธคาถา ต่อมาพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล แล้วน้อมเกล้าฯ ถวายพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร.