king10
ไลฟ์สไตล์
100 year

พิธีเชิญพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ 10 ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พิธีเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจำรัชกาล จากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปประดิษฐานยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 3 พ.ค.2562 ที่อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง มีพิธีเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจำรัชกาล จากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปประดิษฐานยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พ.ค.โดย พระสุพรรณบัฏจารึกพระปรมาภิไธย เป็นแผ่นทองคำ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หนาราว 0.1 ซม. เจ้าพนักงานอาลักษณ์ทำหน้าที่จารึก ห่อด้วยผ้าแพรแดง ม้วนพันด้วยไหมเบญจพรรณ บรรจุลงในหีบทองคำลงยา ส่วนดวงพระบรมราชสมภพ โหรหลวงทำหน้าที่จารึก ม้วนพันด้วยไหมเบญจพรรณ บรรจุลงในพระกรัณฑ์ทองคำลงยาจำหลักลายใบเทศ ในส่วนของพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ใช้เป็นดวงตราสำคัญสำหรับประทับกำกับพระปรมาภิไธย และเอกสารราชการแผ่นดิน ทำด้วยงาช้างเป็นรูปวงกลม กลางวงกลมแกะเป็นรูปตราพระราชลัญจกรประจำรัชกาล บรรจุลงในถุงตาดผูกรูดใส่ไว้ในพานทองจากนั้นริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร ซึ่งเป็นริ้วขบวนที่ 1 ในพระราชพิธี ตั้งริ้วหน้าศาลาสหทัยสมาคม มีผู้เข้าร่วมในริ้วขบวน 133 นาย โดยสวมชุดเครื่องแบบโบราณ จัดกำลังแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนนำริ้วมีตอนเครื่องประโคม มีกลองชนะทอง กลองชนะเงิน แตรฝรั่ง แตรงอน สังข์ ปี่ และเปิง แตรฝรั่ง แตรงอน ส่วนที่ 2 พระราชยาน ประกอบด้วย ตอนเครื่องสูงหน้า เป็นริ้วขบวนเชิญฉัตรเครื่องสูงประกอบพระบรมราชอิสริยยศ ได้แก่ ฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด 7 ชั้น 2 องค์ฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด 5 ชั้น 6 องค์ บังแทรก ฉัตร 4 คัน และพระแสงหว่างเครื่องหน้า 6 องค์ พระราชยานกงทรงพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพและพระราชลัญจกร ที่มี พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง เดินนำ มหาดเล็กคู่เคียง เจ้าพนักงานอินทร์-พรหม เชิญจามร ถัดไปแป็นตอนเครื่องสูงหลัง เป็นริ้วขบวนเชิญฉัตรเครื่องสูงหลัง พระราชยานกง มีฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด 7 ชั้น 2 องค์ ฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด 5 ชั้น 6 องค์ บังแทรก ฉัตร 3 คัน ริ้วพระแสงหว่างเครื่องหลัง พระแสงดาบด้ามนาค พระแสงทวนถม และพระแสงง่ามด้ามไม้ต่อทอง ยาตราสู่พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

เมื่อ พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพ และพระราชลัญจกร ออกจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ออกจากพระอุโบสถ มายังเกย หลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ด้านหลัง ประดิษฐานบนพระราชยานกง ริ้วขบวนที่พระบรมราชอิสริยยศ 1 ก็ยาตราตามจังหวะกลอง ผ่านศาลาสหทัยสมาคม ประตูพิมานไชยศรี ไปยังเกย หน้าพระทวารเทเวศรรักษา แล้วเชิญ ไปประดิษฐาน ณ พระแท่นมณฑล ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ระยะทางประมาณ 220 เมตร.

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพิธีเชิญพระสุพรรณบัฏดวงพระราชสมภพพระราชลัญจกรวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระที่นั่งไพศาลทักษิณพระราชยานกงบรมราชาภิเษก
thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 06:54 น.