ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 หมายกำหนดการ วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 นับเป็นวันสำคัญ ที่พสกนิกรชาวไทย จะได้มีโอกาสเฝ้าฯ รับเสด็จ และชื่นชมพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ตามหมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 นั้น ในเวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในการพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ พระบรมวงศ์


จากนั้นในเวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุยเต็มยศจักรี สายสร้อยจุลจอมเกล้า เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อทรงนมัสการพระพุทธปฏิมาประธาน และพระบรมราชสรีรางคาร


จุดเริ่มต้นของริ้วขบวน ยาตราจากพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ผ่านประตูวิเศษไชยศรี เลี้ยวขวาถนนหน้าพระลาน แยกป้อมเผด็จซ้าย ถนนราชดำเนินใน แยกผ่านพิภพ เลี้ยวขวา ถนนราชดำเนินกลาง ผ่านแยกคอกวัว เลี้ยวซ้าย ถนนตะนาว ถนนสิบสามห้าง เลี้ยวขวา ถนนพระสุเมรุ และวัดบวรนิเวศวิหาร ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที

จากวัดบวรนิเวศวิหาร ริ้วขบวนยาตราไปตามถนนพระสุเมรุ เลี้ยวขวาถนนราชดำเนินกลาง เลี้ยวซ้ายถนนอัษฎางค์ เข้าถนนบำรุงเมือง เลี้ยวขวาถนนเฟื่องนคร เลี้ยวขวาถนนราชบพิธ ไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที และจากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ริ้วขบวนยาตรา ไปตามถนนราชบพิธ เลี้ยวขวาถนนเฟื่องนคร ถนนเจริญกรุง ถนนท้ายวัง เข้าสู่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ระยะทางประมาณ 650 เมตร ใช้เวลาประมาณ 20 นาที

จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ริ้วขบวนยาตราเข้าสู่ถนนท้ายวัง ถนนมหาราช ถนนพระลาน ประตูวิเศษไชยศรี พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท พระบรมมหาราชวัง ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 50 นาที รวมระยะทางตลอดเส้นทางริ้วขบวน ประมาณ 7 กิโลเมตร

การซ้อมเสมือนจริง ริ้วขบวนเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค วันที่ 28 เมษายน 2562
การซ้อมเสมือนจริง ริ้วขบวนเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค วันที่ 28 เมษายน 2562


ริ้วขบวน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนแรก ขบวนหน้าเป็นขบวนนำ ประกอบด้วย ตำรวจม้านำ วงดุริยางค์วงนำ กองบังคับการกองผสม และกองพันทหารเกียรติยศนำเสด็จพระราชดำเนิน ร.๑ รอ.


ส่วนที่สองขบวนกลาง ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ หรือขบวนเสด็จพระราชดำเนิน ประกอบด้วย ตอนนำริ้ว ตอนเครื่องประโคม ตอนอำนวยการริ้วขบวน ส่วนพระราชยาน ได้แก่ ตอนเครื่องสูงหน้า ตอนพระราชยาน แถวแซงเสด็จ ตอนเครื่องสูงหลัง และส่วนที่สาม ขบวนหลัง ประกอบด้วย วงดุริยางค์วงตาม และกองพันทหารเกียรติยศตามเสด็จพระราชดำเนิน ร. ๑๑ รอ.

การซ้อมเสมือนจริง ริ้วขบวนเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ท่ามกลางประชาชนที่มาชมจำนวนมาก เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562
การซ้อมเสมือนจริง ริ้วขบวนเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ท่ามกลางประชาชนที่มาชมจำนวนมาก เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562


สำหรับลักษณะการเดินในริ้วขบวนเป็นแบบกึ่งสวนสนาม ตามจังหวะดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ 6 เพลง ที่บรรเลงโดยวงดุริยางค์ คือ มาร์ชราชวัลลภ ยามเย็น ใกล้รุ่ง สรรเสริญเสือป่า สรรเสริญพระนารายณ์ และมาร์ชธงไชยเฉลิมพล