ย้อนรำลึกประวัติศาสตร์ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในหลวง รัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 9 ประกอบ “พิธีสถาปนาสมเด็จพระราชินี” อีกขั้นตอนพระราชพิธีสำคัญช่วงหนึ่งในการ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ราชประเพณีโบราณสืบต่อกันมายาวนาน

ตามประวัติที่ปรากฏในหนังสือประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, หนังสือประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงวัฒนธรรม ระบุว่า หลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์แล้ว ก็จะสถาปนาสมเด็จพระราชินี

รัชกาลที่ 7 ประทับพระที่นั่งภัทรบิฐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาหม่อมเจ้ารำไพพรรณี ขึ้นเป็น
รัชกาลที่ 7 ประทับพระที่นั่งภัทรบิฐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาหม่อมเจ้ารำไพพรรณี ขึ้นเป็น "สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี" เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2468
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในหลวง รัชกาลที่ 7
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในหลวง รัชกาลที่ 7

สำหรับพิธีการ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2468 แล้ว ทรงประทับพระที่นั่งภัทรบิฐในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมุรธาธร อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาหม่อมเจ้ารำไพพรรณี พระวรชายาขึ้นเป็น “สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี” ทรงหลั่งน้ำพระมหาสังข์ และทรงเจิมพระราชทาน “สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี” ในการโปรดเกล้าฯ สถาปนา

รัชกาลที่ 9 ประทับเหนือนพระที่นั่งภัทรบิฐ ภายใต้พระนำปฏลมหาเศวตฉัตร  ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ อาลักษณ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการ สถาปนาสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ เป็น
รัชกาลที่ 9 ประทับเหนือนพระที่นั่งภัทรบิฐ ภายใต้พระนำปฏลมหาเศวตฉัตร ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ อาลักษณ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการ สถาปนาสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ เป็น "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พรบรมราชินี"

ต่อมา ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ เมื่อ 5 พฤษภาคม 2463 และเสด็จออกมหาสมาคม รับคำถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอมรินทรแล้ว เสด็จประทับพระที่นั่งภัทรบิฐ พระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระเกียรติยศ “สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์” ให้ดำรงฐานันดรศักดิ์เป็น “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี” อย่างสมบูรณ์ ซึ่งหลังจากได้มีการสถาปนาสมเด็จพระราชินีแล้วครั้งแรกใน พระราชพิธีราชาภิเษก เมื่อ 28 เมษายน 2493 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศสถาปนาจาก “หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร” เป็น “สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์”

ที่มา : ข้อมูลและภาพ จากหนังสือประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, หนังสือประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงวัฒนธรรม