king10
ข่าว
Thairath Talk
100 year

ซ้อมเสมือนจริงขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

ที่ลานอเนกประสงค์กองทัพภาคที่ 1 กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ที่ 11 ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย วรางกูร วงเวียนหลักสี่ กทม. เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 12 มี.ค. คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคจัดให้มีการฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่ 3 พยุหยาตราทางสถลมารค เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 5 พ.ค.2562 สำหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นกรณีพิเศษ เน้นกำลังพลของหน่วยทหารและข้าราชบริพารที่ต้องรับผิดชอบ ในส่วนพระราชยาน เครื่องสูง เครื่องประโคม ดุริยางค์ และกองพันทหาร โดยมีทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมพลาธิการทหารบก หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพเรือ วงดุริยางค์ทหารบก ข้าราชบริพารในพระองค์ 904 สำนักพระราชวัง และพระที่นั่งอัมพรสถานเข้าร่วม

คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคยังได้จำลองพื้นที่บนลานอเนกประสงค์กองทัพภาคที่ 1 โดยตีเส้นทางและวางกรวยกั้นแนว ถนน และสถานที่สำคัญต่างๆในเส้นทางเสด็จ พระราชดำเนินเลียบพระนครให้เสมือนวันพระราชพิธีจริง ซึ่งมีระยะทางทั้งสิ้นเกือบ 7 กม. ใช้ระยะเวลาราว 3 ชม. และมีการวางจุดเปลี่ยนผลัดกำลังพล 10 จุด ทั้งนี้ เพื่อให้กำลังพลทราบในรายละเอียดของระยะทางและเวลาที่กำหนด ตลอดจนจุดที่จะต้องมีการเปลี่ยนกำลังพลแบกหามพระราชยาน และเครื่องประกอบในพระราชพิธีต่างๆ พร้อมกันนี้ ยังมีการใช้อุปกรณ์ประกอบการฝึกซ้อมเสมือนจริงเข้าร่วม เช่น พระราชยานจำลอง ฉัตร เครื่องสูงจำลอง เป็นต้น

การฝึกซ้อมเริ่มด้วยการลำดับพระราชพิธี ตั้งแต่พระที่นั่งพระราชยานพุดตานทองเทียบเกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพระที่นั่งพระราชยานพุดตานทอง ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่ 3 ยาตราออกจากพระบรมมหาราชวัง ผ่านประตูวิเศษไชยศรี เสด็จเลียบพระนครไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จังหวะก้าวเดินในริ้วขบวนเป็นลักษณะเดียวกับการสวนสนาม แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ เน้นเท้าฟันมือกับเน้นเท้าแกว่งมือ เพลงที่ใช้ประกอบการเดินได้อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ 6 เพลงคือ เพลงพระราชนิพนธ์มาร์ชราชวัลลภ ยามเย็น ใกล้รุ่ง สรรเสริญเสือป่า สรรเสริญพระนารายณ์ และมาร์ชธงชัยเฉลิมพล ทั้งนี้ การฝึกใช้เวลานานกว่า 8 ชั่วโมง จึงเสร็จสิ้น อย่างสง่างาม สมพระเกียรติ

สำหรับการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบจะมีขึ้นในวันที่ 19 มี.ค. โดยทุกหน่วยที่เข้าร่วมในริ้วขบวนที่ 3 จำนวนรวมประมาณ 1.5 พันคน จะเดินทางเข้ารับการฝึกซ้อมพร้อมกันที่ลานอเนกประสงค์กองทัพภาคที่ 1

บรมราชาภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฝึกซ้อมรัชกาลที่ 10ขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคฝึกซ้อมริ้วขบวน
thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 21:43 น.