สปน.ลงพื้นที่ตรวจดูความพร้อมดูแลอำนวยความสะดวกประชาชน ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลี ในหลวง ร.10 เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทให้ดีที่สุด...

             
เมื่อวันที่ 1 พ.ค.62 นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมนายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายบรรลือ สุกใส ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร นายวิชัย จามาติกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตวัดเลียบ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย ณ บริเวณหน้าสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ดีที่สุด รวมทั้งการติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำเพื่อระบายความร้อน และการจัดสรรพื้นที่ให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มชาติพันธุ์

นอกจากนี้ ได้ตรวจดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่จัดอาหารพระราชทาน ณ บริเวณสวนสราญรมย์ และถนนเจริญกรุง ซึ่งจะจัดเป็น สตรีทฟู้ด ให้แก่ประชาชน ในส่วนของ กทม. ได้เตรียมห้องสุขาเคลื่อนที่ไว้บริการ ในสวนสราญรมย์และในจุดต่างๆ ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียง เช่น วัดโพธิ์ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และพื้นที่โดยรอบท้องสนามหลวง ซึ่งเป็นจุดที่ประชาชนได้พักรอ และรับประทานอาหารก่อนเข้าสู่พื้นที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในการเสด็จออกสีหบัญชรซึ่งเป็นพิธีครั้งประวัติศาสตร์
       
ทั้งนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)ได้จัดทำเข็มกลัดที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พิมพ์ข้อความ "เสด็จออกสีหบัญชร 6 พ.ค.2562" จำนวน 100,000 เข็ม การประปานครหลวงจัดทำกระบอกน้ำพลาสติกชนิดพกพาประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 300,000 ใบ เพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ไปร่วมเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ณ จุดคัดกรองที่ตั้งไว้ 6 จุด ในบริเวณต่างๆ คือ ใต้สะพานพระปิ่นเกล้า พระแม่ธรณีบีบมวยผม ท่าช้าง สะพานช้างโรงสี สะพานมอญ และสะพานเจริญรัช

...

โดยภายหลังเสร็จพระราชพิธีเสด็จออกสีหบัญชรแล้ว เวลาประมาณ 19.00 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง จะมีการแสดงอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) แปรอักษรถวายราชสดุดีจักรีวงศ์ ไลท์แอนด์ซาวด์ เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งการแสดงครั้งนี้เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นและประดิษฐ์โดยฝีมือคนไทยเป็นครั้งแรกในการเขียนโปรแกรมโดรน ให้บินอยู่ในอากาศได้ทีละหลายๆ ลำ และจะนำไปจัดแสดงในส่วนภูมิภาคเนื่องในวันสำคัญต่างๆ อีก 8 ครั้ง 
         
ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ถวายพระพรชัยมงคล และชมการแสดงโดรนโดยพร้อมเพรียงกัน