ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  กรรมาธิการการเงินฯเร่งกู้วิกฤติชายแดนใต้ พิษโควิด-19 ฉุดการค้า-การท่องเที่ยวพังพินาศ

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์17 ก.ย. 2563 07:01 น.
  SHARE

  ผลพวงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ทำให้ธุรกิจการค้า การท่องเที่ยวของประเทศมีสภาพตายทั้งเป็น มีผู้คนตกงานนับล้านคน กลายเป็นปัญหาใหญ่ของรัฐบาล

  กรรมาธิการการเงินการคลัง สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ชายแดนใต้ เพื่อศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าชายแดน หลังวิกฤติโควิด-19 เมื่อวันก่อน แต่ตกใจเมื่อพบว่าหลายพื้นที่ซึ่งในอดีตเคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ แต่ปัจจุบันมีสภาพไม่ต่างจากเมืองร้าง

  ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ โฆษกกรรมาธิการการเงิน การคลังฯ.
  ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ โฆษกกรรมาธิการการเงิน การคลังฯ.

  โดยเฉพาะย่านการค้า บริเวณชายแดนไทย–มาเลเซีย อ.สะเดา จ.สงขลา มีสภาพไร้นักท่องเที่ยว เงียบยิ่งกว่าป่าช้า การค้า การท่องเที่ยวยังเดินหน้าไปไม่ได้ จึงได้จัดสัมมนาระดมรับฟังความคิดเห็นขึ้นที่โรงแรมเดอะวิสต้า บ้านด่านนอก อ.สะเดา จ.สงขลา

  มีนักธุรกิจ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากในพื้นที่ และจาก จ.ปัตตานี ยะลา สตูล สงขลา นราธิวาส เข้าร่วมรับฟังกว่า 500 คน เพื่อเก็บข้อมูลนำเสนอต่อรัฐบาลแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

  กมธ.การเงินการคลังฯ มอบของที่ระลึกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา.
  กมธ.การเงินการคลังฯ มอบของที่ระลึกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา.

  ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ โฆษกคณะกรรมาธิการการเงินการคลังฯ กล่าวว่า คณะกรรมาธิการฯ นำโดย นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม ประธานคณะกรรมาธิการฯ และ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม รองประธานกรรมาธิการฯ ลงสำรวจพื้นที่พบว่า เศรษฐกิจไทยได้ส่งสัญญาณที่มีทิศทางสู่ภาวะถดถอยอย่างชัดเจนกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

  ความพยายามในการเพิ่มและรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงได้รับการผลักดันมากขึ้น ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในทุกด้าน และสงครามการค้าระหว่างมหาอำนาจ ส่งผลเชิงลบต่ออัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย

  ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ โฆษก กมธ.การเงินฯ รับหนังสือจากผู้ประกอบการเพื่อขอพักชำระหนี้กับสถาบันการเงินจนถึงสิ้นปี 2564.
  ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ โฆษก กมธ.การเงินฯ รับหนังสือจากผู้ประกอบการเพื่อขอพักชำระหนี้กับสถาบันการเงินจนถึงสิ้นปี 2564.

  เมื่อเกิดการคุกคามจากโรคระบาดโควิด-19 ในช่วงต้นปี 63 ทำให้รัฐบาลต้องออกมาตรการป้องกันการระบาด ด้วยการปิดสถานที่ และงดการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศเป็นการชั่วคราว เกิดประสิทธิผลต่อการหยุดการระบาด

  แต่การหมุนเวียนของการประกอบธุรกิจแทบทุกประเภทต้องหยุดลง ก่อให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจถดถอยอย่างกะทันหัน รวมถึงการค้าภายในประเทศและการส่งออกต่างประเทศ

  นักธุรกิจ พ่อค้า ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตื่นตัวมารับฟังการสัมมนาและร่วมกันเสนอความคิดเห็นต่อกรรมาธิการฯจำนวนมาก.
  นักธุรกิจ พ่อค้า ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตื่นตัวมารับฟังการสัมมนาและร่วมกันเสนอความคิดเห็นต่อกรรมาธิการฯจำนวนมาก.

  ส่งผลให้หลายธุรกิจต้องหยุดการประกอบกิจการ บุคลากรหลากหลายกลุ่มเผชิญกับภาวะตกงาน ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาและเยียวยา รัฐบาลจึงได้จัดให้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเสริมสภาพคล่องและจัดหาแหล่งเงินทุน ตลอดจนการชะลอหนี้สินและค่าใช้จ่ายให้กับธุรกิจและประชาชน แต่ช่วยได้เพียงระยะสั้นเท่านั้น

  ดังนั้น คณะกรรมาธิการการเงินการคลังฯ จึงเห็นความสำคัญที่ต้องรับฟังและสร้างความรู้ความเข้าใจให้ตรงกันถึงแก่นแท้ของปัญหา และให้ตรงกับความต้องการของประชาชน จึงได้จัดสัมมนาเรื่อง การพัฒนาการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว บนความปกติใหม่อย่างยั่งยืน

  ด่านศุลกากรแห่งใหม่ก่อสร้างด้วยงบประมาณกว่า 2 พันล้านบาท ปัจจุบันยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้ กมธ.การเงินการคลังฯ เสนอให้ใช้เฉพาะการขนส่งระบบโลจิสติกส์ จะไม่กระทบการค้าชายแดน.
  ด่านศุลกากรแห่งใหม่ก่อสร้างด้วยงบประมาณกว่า 2 พันล้านบาท ปัจจุบันยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้ กมธ.การเงินการคลังฯ เสนอให้ใช้เฉพาะการขนส่งระบบโลจิสติกส์ จะไม่กระทบการค้าชายแดน.

  เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆในท้องถิ่น ก่อนจะไปดำเนินการวิเคราะห์สรุปผลเพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบและนำไปจัดทำนโยบายให้เป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ การเงินและสังคม จำนวน 10 ท่าน และตัวแทน องค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น มาร่วมเป็นวิทยากร

  “ประชาชนที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ต่างรู้สึกมีความหวังในการฟื้นฟูธุรกิจ ภาคการท่องเที่ยว การค้าชายแดน ซึ่งบ้านด่านนอกได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 มากที่สุดนานที่สุด ปัจจุบันบ้านด่านนอกมีโรงแรมจำนวน 46 แห่ง สถานบันเทิง ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ประชาชนที่ได้รับผลกระทบประมาณ 5,000 คน บางส่วนต้องย้ายกลับสู่ภูมิลำเนาเดิม” ดร.อิสระ กล่าว

  กรรมาธิการการเงิน การคลังฯ และวิทยากรถ่ายภาพร่วมกันระหว่างการสัมมนา เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขวิกฤติการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย.
  กรรมาธิการการเงิน การคลังฯ และวิทยากรถ่ายภาพร่วมกันระหว่างการสัมมนา เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขวิกฤติการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย.

  ดร.อิสระ ยังกล่าวอีกว่า กรรมาธิการได้มาศึกษาเก็บข้อมูลในพื้นที่พบว่าปัญหาวิกฤติโควิด-19 ในครั้งนี้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อบ้านด่านนอกอย่างสิ้นเชิง ปัจจุบันภาคธุรกิจเป็นหนี้ธนาคารรัฐในพื้นที่บ้านด่านนอกประมาณ 5,000 ล้านบาทต่อหนึ่งธนาคาร

  คณะกรรมาธิการฯ ได้รับข้อมูลจากธนาคารพาณิชย์ ทำให้ทราบว่ามีลูกหนี้รวมกว่า 50,000 ล้านบาท หากไม่ช่วยเหลือแก้ไข ก่อให้เกิดหนี้เอ็นพีแอล ทั้งเมืองกลายเป็นเมืองร้างทันที กรรมาธิการชุดนี้จะเข้ามาแก้ไขในเรื่องที่ชาวบ้านร้องขอ เช่น เปิดจุดผ่อนปรนในพื้นที่ การยืดระยะพักหนี้ไปจนถึงสิ้นปี 2564

  เขตเศรษฐกิจพิเศษบ้านด่านนอก อ.สะเดา จ.สงขลา ปัจจุบันมีสภาพเป็นเมืองร้าง หลังจากมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5 เนื่องจากด่านพรมแดนทั้ง 2 ประเทศยังไม่เปิด.
  เขตเศรษฐกิจพิเศษบ้านด่านนอก อ.สะเดา จ.สงขลา ปัจจุบันมีสภาพเป็นเมืองร้าง หลังจากมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5 เนื่องจากด่านพรมแดนทั้ง 2 ประเทศยังไม่เปิด.

  รวมทั้งการเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่ ไม่ให้มีผลกระทบต่อการค้าชายแดน ที่มียอดนำเข้า-ส่งออกสูงมาก บ้านด่านนอกเป็นเมืองที่เติบโตเร็ว เพียงระยะ 20 ปี ต่างกับเมืองในภูมิภาคอื่น ต้องใช้เวลานับ 100 ปีกว่าจะเติบโต มีโรงแรมขนาดใหญ่ มีนิคมอุตสาหกรรม บ้านจัดสรรหากรัฐบาลไม่ช่วย สภาพเศรษฐกิจทุกอย่างจะพังพินาศหมด.

  สุวิทย์ แก้วห่อนาค


  (ภาพ : บรรยากาศบริเวณหน้าด่านสะเดา จ.สงขลา ชายแดนไทย-มาเลเซีย ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ปัจจุบันมีสภาพคล้ายเมืองร้าง รอการพลิกฟื้นสภาพเศรษฐกิจ.)

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ชายแดนใต้ชายแดนไทย–มาเลเซียอิสระ เสรีวัฒนวุฒิพิสิฐ ลี้อาธรรมสมศักดิ์ พันธ์เกษมการค้าชายแดนการท่องเที่ยว

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 03:25 น.