กีฬา
100 year

ดินเค็ม...มะขามเทศดีกว่าข้าว

สะ-เล-เต18 ก.ย. 2562 05:02 น.
SHARE

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา (สศท.5) รายงานผลสำรวจพื้นที่ปลูกข้าวของจังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ทั้งหมด 3,449,117 ไร่ เป็นพื้นที่มีความเหมาะสมมาก (S1) และเหมาะสมปานกลาง (S2) 2,626,684 ไร่ ส่วนพื้นที่มีความเหมาะสมน้อย (S3) และไม่เหมาะสม (N) 822,433 ไร่

ชาวนาในพื้นที่ S1+S2 มีต้นทุนทำนาเฉลี่ยไร่ละ 3,926 บาท หลังเก็บเกี่ยวหักต้นทุนการผลิตแล้วชาวนาได้กำไรไร่ละ 952 บาท

ส่วนชาวนาในพื้นที่ S3+N มีต้นทุนเฉลี่ยไร่ละ 4,416 บาท หลังเก็บเกี่ยวหักค่าใช้จ่ายแล้วไม่มีเจ๊ามีแต่เจ๊ง...ขาดทุนเฉลี่ยไร่ละ 2,424 บาท เพราะสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง ดินร่วนปนทรายและมีดินเค็ม

ในขณะที่เกษตรกร ในพื้นที่ S3+N อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ปรับเปลี่ยนหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีความ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ทนแล้ง ทนดินเค็ม ปลูกมะขามเทศพันธุ์เพชรโนนไทย ที่มีต้นทุนการผลิตไร่ละ 24,395 บาท ให้ผลผลิตอายุตั้งแต่ 8 เดือนขึ้นไป ได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 700 กก. ได้ราคา กก.ละ 50 บาท

หักต้นทุนแล้วเกษตรกรมีรายได้สุทธิไร่ละ 25,605 บาท...ดีกว่าทำนาหลายเท่าตัว

ปัจจุบันหน่วยงานในพื้นที่ได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมะขามเทศแบบแปลงใหญ่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิต การจัดการดินและน้ำ การสร้างแบรนด์ การวางแผนการผลิตและการตลาดให้เกษตรกร ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีพื้นที่ 733 ไร่

มีผลผลิตออกสู่ตลาดวันละ 10 ตัน...ร้อยละ 80 จำหน่ายให้แก่พ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อ รองลงมาร้อยละ 15 ส่งออก และร้อยละ 5 จำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง

ปัจจุบันแปลงใหญ่มะขามเทศ อ.โนนไทย มีสมาชิก 120 ราย ในจำนวนนี้มีสมาชิก 90 ราย สามารถผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ตามระบบ GAP ของกรมวิชาการเกษตร และยังได้รับรางวัลแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัดปี 2562 สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดในปี 2561 รวมกว่า 25 ล้านบาท.

สะ-เล-เต

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ดินเค็มมะขามเทศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนครราชสีมาเกษตรกรหน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดินสะ-เล-เตเกษตร

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้