king10
ข่าว
100 year

"กองทัพเรือ" นำกำลังพล 2 พันนาย ซ้อมย่อยขบวนเรือราชพิธี ครั้งที่ 5

วัดอรุณราชวราราม หนึ่งใน 9 วัด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เตรียมปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม พร้อมจัดตั้งโรงทานพระราชทาน บริการประชาชน เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครทางชลมารค ขณะที่ กำลังพลกองทัพเรือ กว่า 2 พันนาย ฝึกซ้อมย่อยขบวนเรือพระราชพิธี เป็นครั้งที่ 5 ก่อนที่จะมีพระราชพิธีจริงในวันที่ 24 ตุลาคนนี้

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.62 การฝึกซ้อมย่อยเรือพระราชพิธี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็นการซ้อมย่อยครั้งที่ 5 มีกำลังพลประจำเรือ 2,311 นาย เข้าร่วมฝึกซ้อมในทุกริ้วขบวน ซึ่งจัดรูปขบวนตามแบบโบราณราชประเพณี โดยเรือพระที่นั่งทั้ง 4 ลำ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ อยู่ในริ้วสายกลาง และมีเรือพระราชพิธี ทั้งสิ้น 52 ลำ เคลื่อนจากท่าวาสุกรีมุ่งหน้าไปท่าราชวรดิฐ พระบรมมหาราชวัง รวมระยะทาง 3.3 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที โดยการฝึกซ้อมย่อยครั้งต่อไป จะขึ้นในวันที่ 23 กันยายนนี้

วัดอรุณราชวราราม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 วัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เตรียมจัดสถานที่บริเวณริมน้ำไว้รองรับประชาชน ที่จะไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จชื่นชมพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครทางชลมารค เป็นครั้งแรกของรัชกาลที่ 10 ซึ่งหาชมได้ยาก

พระมหาชุมพร นิติสาโร เลขานุการวัดอรุณราชวราราม เปิดเผยว่า พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้สั่งการให้เตรียมปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม และเพิ่มไฟส่องแสงสว่างบริเวณทางเดิน โดยร่วมกับสน.บางกอกใหญ่ สำรวจจุดเสี่ยง เพื่อความปลอดภัย และจะเปิดโรงครัวพระราชทานให้บริการอาหารและน้ำดื่มแก่ประชาชน ตลอด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 23-25 ตุลาคมนี้ เพื่อเตรียมพร้อมแก่ประชาชนที่จะมาร่วมชมขบวนเรือพระราชพิธี แม้ว่าจุดที่วัดตั้งอยู่จะช่วงท้ายขบวนเรือพระราชพิธี แต่สามารถชมความงดงามของขบวนเรือพระราชพิธีได้เช่นกัน คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางมามากพอสมควร.

รายละเอียดพระราชพิธีร.10ขบวนเรือพระราชพิธีขบวนพยุหยาตราทางชลมารคริ้วขบวนเรือกองทัพเรือวัดอรุณราชวรารามบรมราชาภิเษก