ข่าว
100 year

ทร.จัดบวงสรวงและเซ่นไหว้แม่ย่านางเรือพระราชพิธี ก่อนซ้อมย่อยครั้งแรก

กองทัพเรือ จัดพิธีบวงสรวงและเซ่นไหว้แม่ย่านางเรือพระราชพิธีก่อนการซ้อมย่อยครั้งแรก เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีเรือพระราชพิธีเข้าบวงสรวง 11 ลำและกำลังพลประจำเรือ คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เข้าร่วม...

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 22 ส.ค.62 พล.ร.ท.จงกล มีสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและเซ่นไหว้แม่ย่านางเรือพระราชพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งแรก ณ อู่หมายเลข 1 อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีเรือพระราชพิธีในพิธีบวงสรวง ประกอบด้วย

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ เรือกระบี่ราญรอนราพณ์ เรือกระบี่ปราบเมืองมาร เรือพาลีรั้งทวีป เรือสุครีพครองเมือง เรืออสุรวายุภักษ์ และเรืออสุรปักษี ตลอดจนกำลังพลประจำเรือในตำแหน่ง นายเรือ นายท้าย พนักงานเห่เรือ และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมในพิธี

ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จพิธี ประธานคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี ได้มอบหนังสือขอบคุณแก่ภาคเอกชน ประกอบด้วย ศูนย์การค้าไอคอนสยาม มูลนิธิถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท เอส อาร์ ซี ซี จำกัด ที่ได้ให้การสนับสนุนกองทัพเรือ จัดนิทรรศการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 "ศิลปะบนผืนน้ำ" ซึ่งกำหนดจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 25 ก.ย. - 31 ต.ค.62 ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ประกอบด้วย นิทรรศการภาพถ่ายลวดลายเรือพระราชพิธี การจัดแสดงขบวนเรือพระราชพิธี และการสาธิตการเห่เรือโดยประชาชน สามารถเข้าชมนิทรรศการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดการบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ ถือเป็นประเพณีโบราณที่สืบทอดกันต่อมา เป็นพิธีกรรมในการยอมรับนับถือ และให้การคารวะบูชาต่อพระภูมิเจ้าที่ที่ปกปักรักษา ดูแล คุ้มครอง ป้องกันสถานที่นั้น ๆ พิธีกรรมเป็นการสวดอาราธนาบารมีพระพุทธานุภาพ พระธรรมานุภาพ พระสังฆานุภาพและเทพพรหมเทวา รวมถึงท้าวจตุมหาราชผู้เป็นใหญ่ในทิศทั่วทั้ง 4 ลงมาประทับ ณ สถานประกอบพิธีนั้น ๆ

พิธีเซ่นไหว้แม่ย่านางเรือ เป็นพิธีที่ชาวเรือมีความเชื่อกันมาแต่โบราณ ว่า เรือทุกลำมีแม่ย่านางเรือสิงสถิตอยู่ คอยปกปักรักษา คุ้มครองป้องกันอันตรายทั้งปวงที่จะเกิดแก่เรือ ก่อนออกเรือทุกครั้งหรือการนำเรือไปใช้งาน จึงมักกระทำพิธีเซ่นไหว้แม่ย่านางเรือ หรือบูชาแม่ย่านางเรือก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นขวัญ กำลังใจ แก่กำลังพลประจำเรือ ถือเป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่ยึดถือปฏิบัติกันต่อเนื่องมา.

ขบวนเรือพระราชพิธีขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเซ่นไหว้แม่ย่านางบวงสรวงกองทัพเรือบรมราชาภิเษก