king10
ไลฟ์สไตล์
100 year

อัศจรรย์ฝนโปรยรับ เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ เข้าประจำการอู่ทหารเรือ

อัศจรรย์ฝนโปรยต้อนรับ "เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์" ขณะที่ฝีพายปลาบปลื้ม 4 เรือประวัติศาสตร์ เข้าประจำการที่อู่ทหารเรือธนบุรี พร้อมฝึกซ้อมเข้าร่วมพระราชพิธีสำคัญ เผย 8 ส.ค.กองทัพเรือจัดการซ้อมแปรขบวนในแม่น้ำเจ้าพระยาครบ 52 ลำเป็นครั้งแรก ชวนประชาชนรับชมความงดงามได้สองฟากฝั่ง ขณะที่กรมเจ้าท่า กำหนดควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นการเฉพาะคราว

เมื่อเวลา 06.05 น. วันที่ 2 ส.ค.ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย น.อ.ณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อ รองผอ.กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ นำกำลังพลเข้าประจำเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ เพื่อเชิญเรือพระที่นั่งลำสำคัญ ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ไปเก็บรักษาที่อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เตรียมสำหรับการฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 ที่จะจัดให้มีขึ้นในเดือน ต.ค.สำหรับชื่อเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ มาจากภาษาสันสกฤตคำว่า "อเนกะชาตะภุชงฺคะ" หรือพญานาคมากมายกอดกระหวัดกัน ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบของโขนเรือ ที่ถูกลงรักปิดทองเป็นรูปพญานาคสามเศียรจำนวนมาก นอกจากนี้เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ ยังถูกบันทึกว่าเคยใช้เป็นเรือพระที่นั่งทรงของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานผ้าพระกฐิน เมื่อพ.ศ.2434 ปัจจุบันใช้เป็นเรือพระที่นั่งรอง ประจำตำแหน่งเรือพระที่นั่งลำสุดท้าย สายพระราชยานในริ้วขบวน มีขนาดกว้าง 3.15 ม. ยาว 45.40 ม. หนัก 15 ตัน ใช้กำลังพล 75 นาย จากกรมสารวัตรทหารเรือ มีน.ต.สมใจ ดวงแก้ว และน.ต.จรูญ ศรีพลาย เป็นนายเรือที่ 1 และ 2ต่อมาเวลาประมาณ 09.00 น. น.อ.ณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อ ซึ่งรับตำแหน่งพนักงานเห่เรือในพระราชพิธีครั้งนี้ ยังได้จัดให้มีการฝึกซ้อมฝีพายเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ ภายในอู่หมายเลข 1 อู่ทหารเรือธนบุรี แต่ช่วงก่อนการซ้อมได้เกิดฝนตกลงมาแล้วหยุดลงอย่างฉับพลัน ทำให้กำลังพลวิจารณ์กันว่าเป็นปรากฏการณ์ฝนตก ต้อนรับเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ และมักเกิดขึ้นทุกครั้งช่วงที่เรือพระที่นั่งสำคัญ 4 ลำมาจอดรวมกัน จากนั้นน.อ.ณัฐวัฏ ได้ทำการเห่เรือประกอบการฝึกซ้อม โดยใช้บทเห่เรือจริงที่ในพระราชพิธีคือ บทสรรเสริญพระบารมี ประพันธ์โดย น.อ.ทองย้อย แสงสินชัย เพื่อให้กำลังพลประจำเรือเกิดความคุ้นเคย ในการพายท่านกบิน การขานรับบทเห่เรือ ฯลฯ สำหรับในวันที่ 5-8 ส.ค.ทางกองเรือเล็ก จะจัดให้มีการฝึกซ้อมในแม่น้ำเจ้าพระยาเต็มรูปแบบครบ 52 ลำเป็นครั้งแรกเว้นเรือพระที่นั่ง 4 ลำ ซึ่งจะใช้เรือชนิดอื่นทำหน้าที่ซ้อมแทนไปก่อน โดยจะนำเรือรูปสัตว์ คือเรืออสุรวายุภักษ์ อสุรปักษี กระบี่ปราบเมืองมาร กระบี่ราญรอนราพณ์ พาลีรั้งทวีป สุครีพครองเมือง ครุฑเหินเห็จ และครุฑเตร็จไตรจักร พร้อมเรือคู่ชัก เอกไชยเหินหาว และเอกชัยหลาวทอง ร่วมในการซ้อม ทั้งขยายเส้นทางการฝึกจากสะพานกรุงธนบุรี ไปยังสะพานพระปิ่นเกล้า ซึ่งประชาชนสามารถชมได้ในสองฟากฝั่ง

ขณะที่กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ประกาศกำหนดการควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นการเฉพาะคราว ด้วยกองทัพเรือ จะดำเนินการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเตรียมการจัดขบวนเรือพระราชพิธี ในการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งประกอบไปด้วยเรือรูปสัตว์ เรือตำรวจ เรือแตงโม เรือแซง และเรือดั้ง ระหว่างวันที่ 23 – 26 ก.ค.และระหว่างวันที่ 5 – 9 ส.ค. 2562 ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี ถึง ปากคลองบางกอกน้อย

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านความปลอดภัยและการเดินทางทางน้ำ อาศัยอำนาจตามาตรา 52 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 11) จึงประกาศกำหนดการควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นการเฉพาะคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พื้นที่ควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.30 น. และระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.30 – 15.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ด้านทิศเหนือ สะพานกรุงธนบุรี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ด้านทิศใต้ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
2. การควบคุมการจราจรทางน้ำ 
2.1 ให้เรือทุกลำที่แล่นผ่านพื้นที่ตามข้อ 1 ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือเป็นพิเศษ เดินเรืออย่างช้าและเบาเพื่อไม่ให้คลื่นกระทบต่อการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายขบวนเรือพระราชพิธี
2.2 ให้เรือทุกลำหลีกทางให้กับขบวนเรือ ห้ามสวนหรือแซงขบวนเรือโดยเด็ดขาด และสำหรับเรือโดยสารข้ามฟากให้หยุดเดินเรือชั่วคราว รอจนกว่าขบวนเรือผ่านหรือรอฟังคำสั่งจากเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ให้เดินเรือได้ตามปกติ
3. คำเตือน ผู้ควบคุมเรือลำใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ มีความผิดระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท และให้เจ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือมีกำหนดไม่เกิน 6 เดือน

พิธีบรมราชาภิเษกขบวนพยุหยาตราทางชลมารคฝีพายฝีกซ้อมขบวนเรือเรือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 10:18 น.