king10
ข่าว
100 year

บวชเฉลิมพระเกียรติ ทั่วประเทศ 8,382 รูป

"สมเด็จพระพุทธชินวงศ์" เป็นพระอุปัชฌาย์พิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 305 รูป 

เมื่อวันที่ 2 พ.ค.62 ที่วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 2-16 พ.ค. โดยมีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นพระอุปัชฌาย์ให้กับผู้เข้าร่วมบวชโครงการนี้ที่วัดพิชยญาติการาม รวม 305 รูป

นายสุวพันธุ์ กล่าวว่า พิธีบรรพชาอุปสมบทดังกล่าวจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าวป็นไปตามมติ มส. ให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทรวมจำนวน 6,810 รูป แต่พบว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมบวชโครงการนี้จำนวนมากถึง 8,382 รูป โดยสมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงประทานผ้าไตรให้กับคณะสงฆ์ทุกจังหวัดในการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทตามโครงการนี้ด้วย.

บวชเฉลิมพระเกียรติพิธีบรรพชาอุปสมบทพิธีบรมราชาภิเษกสมัครบวชเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษกบรมราชาภิเษก