ไลฟ์สไตล์
100 year

สวธ.ร่วมสืบสานประเพณี “สงกรานต์” กรมศิลป์เปิดสักการะพระธาตุ-นพเคราะห์

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
9 เม.ย. 2564 09:20 น.
SHARE

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จัดงาน “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พุทธศักราช 2564” โดยมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม โดยนายชาย นครชัย อธิบดี สวธ. กล่าวว่า สวธ.ได้รณรงค์สืบสานประเพณีสงกรานต์ สิ่งสำคัญคือการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้ใหญ่ และบุคคลที่เคารพรักเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความสมานฉันท์ปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคม ดังนั้น จึงขอเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสืบสานคุณค่าของประเพณีและร่วมกิจกรรมสงกรานต์ด้วยความไม่ประมาทเลินเล่อ ไม่กระทำการใดๆ ที่ผิดจารีตประเพณี และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นางรัจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติ กล่าวว่า กิจกรรมนี้ถือเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน และความกตัญญูกตเวทิตา ที่มีต่อผู้อาวุโสและครูบาอาจารย์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ขอให้คนไทยประสบกับความสุข ความเจริญ ปราศจากภยันตรายทั้งปวง และเป็นกำลังสำคัญร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ

ข่าวแนะนำ

ด้านนางผ่องศรี วรนุช ศิลปินแห่งชาติ กล่าวว่า ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุข มีอายุมั่นขวัญยืน สมความปรารถนาทุกสิ่ง และเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ก็สามารถใช้โทรศัพท์และใช้ช่องทางต่างๆพูดคุยกับคนในครอบครัวเพื่อสร้างความสุข แสดงถึงความกตัญญูกตเวที นับว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด

นางสุดา ชื่นบาน ศิลปินแห่งชาติ กล่าวว่า ขอฝากถึงศิลปินทุกสาขาอาชีพ ให้เป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่คนในสังคมปฏิบัติตามที่รัฐกำหนด มีความรับ ผิดชอบต่อสังคม ทำหน้าที่พลเมืองที่ดีเพื่อประเทศชาติ

วันเดียวกัน นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 12-15 เม.ย. กรมศิลปากรเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครให้ประชาชนร่วมกิจกรรม ทั้งพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ เปิดให้สักการะพระพุทธสิหิงค์ และที่ศาลาสำราญมุขมาตย์ มีการสรงน้ำพระธาตุ 23 องค์ และเทวดานพเคราะห์ 9 องค์ พร้อมจัดนิทรรศการพิเศษ “เทวดานพเคราะห์ในวิถีชีวิตไทย” เพื่อรับความเป็นสิริมงคลในปีใหม่ไทยนี้ด้วย.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สงกรานต์ปี 2564สงกรานต์ 2564สงกรานต์สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทยรดน้ำดำหัวศิลปินแห่งชาติกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 03:33 น.