ไลฟ์สไตล์
100 year

“อิทธิพล” โชว์ออฟนโยบายวัฒนธรรม ชู “สืบสาน-รักษา-ต่อยอด-สร้างคุณค่า”

ไทยรัฐฉบับพิมพ์29 ต.ค. 2563 08:29 น.
SHARE

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวในงานประชุมมอบนโยบายและแผนด้านวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติเชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่ผู้บริหารและข้าราชการ ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ว่า การขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม จะดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีแผนปฏิบัติการวัฒนธรรมสร้างคนดี สร้างสังคมดี สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยเน้นการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างศักยภาพ สร้างความสัมพันธ์ เกียรติภูมิ ภาพลักษณ์ประเทศในเวทีโลก และพัฒนาใช้นวัตกรรมในการปฏิบัติงานวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเราอยากเห็นผลสัมฤทธิ์ โดยการทำให้เจ้าของวัฒนธรรมในพื้นที่นั้นๆ ตระหนักถึงรากเหง้าวัฒนธรรมของตนเองพร้อมส่งต่อภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น สามารถนำทรัพยากรที่มีคุณค่าสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

รมว.วัฒนธรรมกล่าวต่อว่า ในปีงบประมาณ 2564 วธ.ได้รับ 7,962,888.5 บาท ลดลงจากปี 2563 ซึ่งได้รับจำนวน 8,213,237.7 บาท คิดเป็น 3.05% เท่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับงานวัฒนธรรมมากขึ้น ด้วยเนื้องานวัฒนธรรมที่จับต้องได้มากขึ้น ทำให้วัฒนธรรมสามารถสร้างเศรษฐกิจได้ และในปีงบประมาณ 2564 ตนจะผลักดันนโยบายให้ลงลึกเข้มข้น 4 เรื่องหลัก ได้แก่ 1.การสืบสานงานวัฒนธรรม งานพระราชพิธี พิธีต่างๆ และงานสำคัญทางศาสนา การตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และให้ยกย่องเชิดชูคนดีในสังคม 2.การรักษาและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างเจ้าของวัฒนธรรมกับ ผู้เสพวัฒนธรรม ปลุกกระแสความเป็นไทย ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ดูแลรักษามรดกของชาติ รวมถึงพัฒนาคลังข้อมูลขนาดใหญ่ด้านวัฒนธรรม 3.การต่อยอดวัฒนธรรม ด้วยการมอบให้วัฒนธรรมจังหวัด ช่วยกันคิดสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุนทางวัฒนธรรม ทั้งภูมิปัญญา ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น อาหาร เทศกาล ประเพณี มาต่อยอดทางเศรษฐกิจ นำนวัตกรรมและ คิดค้นเทคโนโลยีให้สามารถตอบโจทย์งานวัฒนธรรมมากขึ้น และ 4.การปฏิบัติหน้าที่ราชการหลักธรรมาภิบาลและการสร้างคุณค่าทางสังคม ด้วยการผลักดันการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ เร่งรัดขับเคลื่อนการพัฒนาและบรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์.

ข่าวแนะนำ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

อิทธิพล คุณปลื้มนโยบายวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมงบประมาณภาพลักษณ์ประเทศการสืบสานงานวัฒนธรรมข่าววันนี้การศึกษา

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 17:15 น.