ไลฟ์สไตล์
100 year

ผ่อนผันการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ 2 ปี กำหนดในบทเฉพาะกาลเริ่ม 24 มิ.ย.63

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
4 ก.ค. 2563 08:01 น.
SHARE

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) โดยมีวาระสำคัญ คือ เรื่องการประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) รองศาสตราจารย์ (รศ.) และศาสตราจารย์ (ศ.) พ.ศ.2563 ใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 2 ชั่วโมง จากนั้น ดร.สุวิทย์เปิดเผยหลังการประชุมว่า ที่ประชุม ก.พ.อ. ได้มีการกำหนดระยะเวลาผ่อนผันในช่วงเปลี่ยนผ่านเกณฑ์ เป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้คณาจารย์สามารถนำผลงานทางวิชาการซึ่งได้เผยแพร่และเตรียมเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 มายื่นเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้คู่ขนานกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563 โดยการผ่อนผันดังกล่าว ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.2563 ถึงวันที่ 23 มิ.ย.2565 ทั้งนี้ จะมีการกำหนดเพิ่มเติมไว้ในบทเฉพาะกาลต่อไป

ประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังให้มีการสื่อสาร ชี้แจงทำความเข้าใจรับฟังความเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง/สถาบันอุดมศึกษา เกี่ยวกับประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2563 ให้มากขึ้น เช่น เกณฑ์ระดับคุณภาพของผลงานทางวิชาการ การพิจารณาแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นอำนาจของสภาสถาบันอุดมศึกษาในการออกข้อบังคับ นอกจากนั้นให้มีการติดตามปัญหาและอุปสรรคในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 รวมทั้งประกาศ ก.พ.อ.พ.ศ.2563 และรายงานให้ ก.พ.อ.ได้ทราบในทุก 3 เดือน.

ข่าวแนะนำ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ประชุม ก.พ.อ.หลักเกณฑ์พิจารณาตำแหน่งวิชาการเสนอผลงานผ่อนผันข่าววันนี้

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:16 น.