ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชูโมเดลจิตอาสาแยกขยะปั้นผู้นำสิ่งแวดล้อม

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์14 ก.พ. 2563 09:15 น.
  SHARE

  นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดการอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงลดคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อขยายผลการจัดการขยะที่ต้นทางให้เกิดประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วประเทศ โดยใช้โมเดลจิตอาสาคัดแยกขยะเป็นแบบอย่างในการดำเนินงาน ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ควบคู่กับการประยุกต์ใช้กิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ ว่า

  สส.ได้รับมอบให้ขยายผลการดำเนินงานด้านจิตอาสาการจัดการขยะที่ต้นทางเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมถึงเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรและขยายเครือข่ายจิตอาสาการจัดการขยะที่ต้นทาง ให้ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัดโดยใช้โมเดลจิตอาสาคัดแยกขยะ หรือ “สนามหลวงโมเดล : ทำดีเพื่อพ่อจิตอาสาคัดแยกขยะ” เป็นต้นแบบในการถ่ายทอดขยายผลจิตอาสาการจัดการขยะที่ต้นทาง

  รองอธิบดี สส.กล่าวต่อว่า แต่ละปีคนไทยทิ้งขยะรวมกันกว่า 27 ล้านตัน ซึ่งจากข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย พบว่าปริมาณขยะในไทยยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แม้ว่าการจัดการขยะมูลฝอยจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ยังพบว่ามีขยะพลาสติกเพียง 5 แสนตันจาก 2 ล้านตันที่ถูกนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และมีขยะที่ถูกกำจัดอย่างไม่ถูกต้องอีกกว่าร้อยละ 27 รวมทั้งยังมีการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณประโยชน์ ทำให้ขยะจากบกปะปนลงสู่ทะเล.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจิตอาสาคัดแยกขยะภาวินี ณ สายบุรีการจัดการขยะขยะพลาสติกการรีไซเคิล

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้