ไลฟ์สไตล์
100 year

ส่องตำรวจ : มาตรการแก้ตำรวจฆ่าตัวตาย

สหบาท6 ก.พ. 2563 05:01 น.
SHARE

(ภาพ : พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติพยายามแก้ปัญหาตำรวจฆ่าตัวตาย แต่ดูเหมือนยังห่างไกลจากความเป็นจริง!

ข่าวแนะนำ

ความพยายามแก้ปัญหาล่าสุด พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร. ออกมาตรการใหม่ สั่งการ ผบช.และ ผบก. เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาข้าราชการตำรวจกระทำอัตวินิบาตกรรม

ให้หัวหน้าหน่วยงานระดับกองกำกับ (กก.) และสถานีตำรวจ แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการตำรวจและครอบครัว มีกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน

กรณีมีข้าราชการตำรวจในสังกัดทำอัตวินิบาตกรรม ให้รายงานข้อมูลรายละเอียดพฤติกรรมและสาเหตุ ตลอดจนการดำเนินการของต้นสังกัด ทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุภายใน 30 วัน

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการฯประกอบด้วย

1.สังเกตพฤติกรรมลักษณะกลุ่มเสี่ยงของข้าราชการตำรวจที่มีแนวโน้มฆ่าตัวตาย ให้การช่วยเหลือ ระงับยับยั้ง เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียชีวิต ช่วยเหลือฟื้นฟู สร้างความเข้มแข็งด้านจิตใจ ตลอดจนติดตามและประเมินความเสี่ยง

2.ให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการจัดการชีวิต การพัฒนาจิตใจ การพัฒนาความรู้ ทักษะเกี่ยวกับจิตเวชเบื้องต้น และการป้องกันการฆ่าตัวตายให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดเพื่อการรับมือกับปัญหาสุขภาพจิต

3.สร้างสัมพันธภาพและความไว้วางใจกับตำรวจกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งประสานครอบครัวร่วมแก้ปัญหา 4.สร้างเครือข่ายประสานช่วยเหลือตำรวจกลุ่มเสี่ยง เช่น โรงพยาบาลตำรวจ สายด่วนสุขภาพจิตฯ

5.วิเคราะห์ศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเป็นรูปธรรม 6.เชิญ เรียก หรือสั่งการให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการแก่คณะกรรมการ

7.ให้ประธานคณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพิ่มเติมได้

8.ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรและบุคคล เพื่อตรวจสอบรวบรวมหลักฐานหรือข้อมูล ตลอดจนกำหนดแนวทางและวิธีการรองรับการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามความจำเป็น

9.ปฏิบัติการอื่นใดที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตตำรวจและครอบครัวให้เป็นรูปธรรม

มาตรการทั้ง 9 ข้อ เป้าหมายเพื่อลดหรือทำให้ตำรวจฆ่าตัวตายน้อยลง

เรื่องนี้ละเอียดอ่อน แต่ถ้ามาตรการที่ออกมาทำให้ตำรวจฆ่าตัวตายน้อยลงได้แม้แต่คนเดียว ถือว่าคุ้ม?

"สหบาท"

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ส่องตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติตำรวจฆ่าตัวตายแก้ปัญหาสหบาท

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 13:29 น.