ข่าว
100 year

มธ.รุกเน้นตลาดวิชา

ไทยรัฐฉบับพิมพ์6 ม.ค. 2563 10:01 น.
SHARE

ศ.ระพีพรรณ คำหอม คณบดีคณะสังคม สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า แม้จะมีปัญญาประดิษฐ์หรือกระแสเทคโนโลยีเข้ามามาก แต่เทรนด์การเรียนสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ไม่ได้ลดความสนใจลง ขณะเดียวกันทิศทางคณะรวมถึงมหาวิทยาลัยก็ต้องปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยมีการเปิดหลักสูตรออนไลน์บางวิชา และ มธ.กำลังดำเนินการในเรื่องตลาดวิชา โดยเฉพาะการรองรับสังคมผู้สูงอายุ บางวิชาสามารถให้ผู้สนใจเรียนผ่านหน้าเว็บไซต์ และสะสมหน่วยกิตนำไปเทียบโอนในหลักสูตรปริญญาตรีได้ เป็นการเรียนที่ไม่จำกัดกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นทิศทางการศึกษาในสังคมดิจิทัล

นอกจากนี้ คณะได้ร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชน และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท นำนักพัฒนาชุมชนสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรของกรมมาเทียบโอนรายวิชาที่คณะเปิดสอน ย่นเวลาเรียนเหลือ 1 ปี คาดว่าจะเริ่มปีการศึกษา 2563.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ระพีพรรณ คำหอมปัญญาประดิษฐ์หลักสูตรออนไลน์หลักสูตรปริญญาตรีปริญญาโทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โอนรายวิชาการศึกษา

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้