ไลฟ์สไตล์
100 year

จี้วิจัยผลกระทบก่อนร่างหลักสูตรใหม่

ไทยรัฐฉบับพิมพ์4 ธ.ค. 2562 08:53 น.
SHARE

ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์กรณีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เตรียมยกร่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้นการจัดการเรียนการสอนด้านสมรรถนะ โดยตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดหลักสูตร วิธีการประเมินผล กลไกต่างๆนั้นว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาตลอดว่าเป็นหลักสูตรที่เน้นเนื้อหาสาระ ทำให้เด็กเรียนหนักเกินไป ทั้งมีดัชนีตัวบ่งชี้มากเกินไป ทำให้ครูไม่มีเวลา เด็กทั่วประเทศเกิดความเครียด เรียนหนักและกวดวิชา ดังนั้น ก่อนที่ สพฐ.จะยกร่างหลักสูตรใหม่ ควรที่จะวิจัยและวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการใช้หลักสูตรฉบับนี้ก่อนว่าส่งผลดีและผลเสียต่อเด็กนักเรียน ครู อย่างไร เพื่อเป็นบทเรียนที่จะได้ไม่ซ้ำรอยเดิม

ศ.ดร.สมพงษ์กล่าวต่อว่า การทำหลักสูตรเชิงสมรรถนะเป็นการตอบสนองต่อการสร้างคนในศตวรรษที่ 21 และรองรับการสร้างกำลังคนป้อนเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซี แต่อาจจะมองข้ามเรื่องสำคัญอื่นๆ ได้แก่ 1.การสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งทั่วโลกกำลังหันกลับมาให้ความสำคัญกับการสร้างคนที่เน้นจิตใจ ศีล สมาธิ ปัญญา การอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้เทคโนโลยี เพราะปัจจุบันพบว่าคนได้รับผลกระทบจากการแข่งขันและการใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ จนทำให้เกิดภาวะเครียด ซึมเศร้า และฆ่าตัวตายมากขึ้น 2.การสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย เป็นสิ่งที่ประเทศไทยยังขาด ทำให้เราเห็นภาพนักการเมืองทะเลาะกันในสภาผู้แทนราษฎร เพราะขาดการปลูกฝังเรื่องความมีเหตุผล การรู้จักสิทธิและหน้าที่ การเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ส่วนตัวเห็นว่าหลักสูตรใหม่ควรมีความสมดุลทั้งเรื่องสมรรถนะ ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย และควรให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมร่าง

ข่าวแนะนำ

“ผมเป็นห่วงว่าถ้าให้ สพฐ.เป็นเจ้าภาพหลักในการยกร่างหลักสูตรใหม่ การสร้างหลักสูตรใหม่ก็จะเป็นการสร้างจากระบบราชการ เน้นสมรรถนะเพื่อสนองตลาดแรงงานอย่างเดียว ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิด แต่จะทำให้หลักสูตรใหม่ขาดความสมดุลของการสร้างคนให้สมบูรณ์” ศ.ดร.สมพงษ์กล่าวและว่า การกำหนดสัดส่วนระหว่างหลักสูตรแกนกลางกับท้องถิ่นนั้น ควรให้น้ำหนักหลักสูตรแกนกลางที่ร้อยละ 40-50 ที่เหลือเป็นหลักสูตรภูมิสังคมที่กำหนดโดยจังหวัด ที่สร้างและพัฒนาตามความต้องการของแต่ละจังหวัด.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สมพงษ์ จิตระดับสมรรถนะอีอีซีตลาดแรงงานระบอบประชาธิปไตยสภาผู้แทนราษฎรหลักสูตรใหม่การศึกษา

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 01:16 น.