กีฬา
100 year

รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เปิดศูนย์บริการคนไข้ในปั๊มน้ำมัน

ไทยรัฐฉบับพิมพ์23 พ.ย. 2562 06:01 น.
SHARE

ภาพ : ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธาน กก.มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นประธานเปิด “ศูนย์ดูแลสุขภาพ” ภายใต้ชื่อ “สถานีใส่ใจ” ในปั๊มน้ำมัน ปตท.เป็นแห่งแรกในประเทศไทย.

จังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกของไทยมีประชากรรวม 560,531 คน จาก 9 อำเภอ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม และเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในภาคตะวันออก การดูแลประชาชนโดยเฉพาะเรื่องการรักษาพยาบาลจึงอาจไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร

ดังนั้นเพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างทั่วถึง ทาง มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จึงได้ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดจุดบริการดูแลสุขภาพประชาชนขึ้นในปั๊มน้ำมันของ ปตท.

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผวจ.สระแก้ว และ นายวิทวัส สวัสดิ์ชูโต ประธาน จนท.เทคโนโลยีและวิศวกรรม บมจ.ปตท. ร่วมเปิดศูนย์ดูแลสุขภาพ “สถานีใส่ใจ”.

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยุพราช ได้เป็นประธานเปิดศูนย์ดูแลสุขภาพ ภายใต้ชื่อ “สถานีใส่ใจ” (Smart Preventive Healthcare) ในปั๊มน้ำมัน ปตท. ถนน 359 ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว เมื่อวันที่ 4 พ.ย.ที่ผ่านมา

นับเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ที่มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นในปั๊มน้ำมัน เพื่อให้บริการส่งเสริม ป้องกันสุขภาพอัจฉริยะ เพิ่มช่องทางการนัดหมายแพทย์และรับยา ลดความแออัดใน รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ซึ่งมีผู้ป่วยแออัดจึงเป็นต้นแบบเปิด “ศูนย์ดูแลสุขภาพ” ในปั๊มน้ำมัน ปตท. ถนน 359 ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว.

มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผวจ.สระแก้ว นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ กรรมการมูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยุพราช นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัด กระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มงานภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยุพราช นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว น.ส.อรนุช ไวนุสิทธิ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว

สภาพปัจจุบัน รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ผู้ป่วยที่มารอรับการรักษาแน่นขนัด คาดว่า “สถานีใส่ใจ” จะช่วยลดความแออัดของผู้ป่วยลงได้.

นายวิทวัส สวัสดิ์ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ นายพัฒนเศรษฐ์ จังคศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว กล่าวว่า โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอัจฉริยะในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ภายใต้ชื่อ “สถานีใส่ใจ” เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยุพราชและบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ประชาชนเข้ามาใช้บริการตรวจร่างกายภายใน “สถานีใส่ใจ” ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ.

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ตลอดจนสนองพระราชปณิธานในการดูแลประชาชนให้ได้รับความรู้และการรักษาพยาบาลโดยทั่วถึงว่า

ปัจจุบันมี รพ.นำร่อง 2 รพ. คือ รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และ รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จ.อุดรธานี เริ่มให้บริการได้ระยะหนึ่งแล้ว ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจและคาดว่าจะมีการประเมินผลภายใน 1-2 เดือนนี้

“ทาง ปตท.ได้หารือกับมูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยุพราช โดยมีแนวคิดว่าอยากจะทำเรื่องจุดบริการการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคภายในปั๊มน้ำมันของ ปตท. ในลักษณะของ Smart Hospital ซึ่งทางมูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยุพราชได้ประชุมร่วมกับ รพ.สมเด็จพระยุพราชจำนวน 21 แห่งแล้วก็ได้โมเดล “สถานีใส่ใจ” คือใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้บริการ โดยนำร่องใน รพ. 2 แห่งก่อน อีกแห่งที่ อ.บ้านดุง จ.ขอนแก่น เปิดเดือนหน้า”

นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร และ น.ส.พิสมัย เลิศอิทธิบาท ปชส.จ.สระแก้ว ไปช่วยประชาสัมพันธ์ข่าว.

นพ.ภูวดล กล่าวอีกว่า สำหรับการบริการในสถานีใส่ใจนั้นจะมี 5 บริการ ประกอบด้วย 1.บริการตรวจสุขภาพ วัดความดัน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง แล้วใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ภาวะสุขภาพว่าอ้วนผอมเกินไปหรือไม่ ความดันเป็นอย่างไร

2.กรณีที่ประชาชนมีอาการไม่สบายและอยากปรึกษาแพทย์ จะมีบริการ Tele medicine ในคลินิกเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถพูดคุยกับแพทย์ที่โรงพยาบาลได้ผ่านระบบออนไลน์

นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร แนะนำอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ภายในสถานีใส่ใจ.

3.มีตู้สำหรับจำหน่ายยาสามัญประจำบ้าน 4.มีล็อกเกอร์สำหรับกรณีที่ตรวจคนไข้ที่โรงพยาบาลแล้วไม่อยากรอรับยา ก็สามารถแจ้งให้ส่งยาไปที่ล็อกเกอร์ที่สถานีใส่ใจได้ และ 5.มีแอปพลิเคชัน “ใส่ใจ” สำหรับใช้นัดหมายแพทย์ในโรงพยาบาลได้อีกด้วย

สถานีใส่ใจเปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. มีพยาบาลมาประจำจุดบริการ ให้บริการฟรีทั้งประชาชนในพื้นที่และผู้ที่สัญจรผ่านไปมา ใน 1-2 เดือนนี้จะมีการประเมินผล หากผลตอบรับดีก็อาจจะพิจารณาปรับเพิ่มบริการใหม่ๆขึ้นอีก

ในส่วนของการใช้งานแอปพลิเคชันใส่ใจเพื่อนัดพบแพทย์ของ รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วนั้น เบื้องต้นได้วางไว้ว่าแพทย์ 1 คน จะให้คิวคนไข้ที่นัดผ่านแอปฯจำนวน 5 คน/วันก่อน แต่ในระยะต่อไปจะเปิดให้เลือกวันได้และจะการันตีเวลานัด เช่น นัด 10.00 น. ภายใน 10.30 น. ก็ควรได้ตรวจ เป็นต้น

ทางเข้า ปั๊มน้ำมัน ปตท. ถนน 359 ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จะมีป้าย “สถานีใส่ใจ” ติดแสดงเอาไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ.

ถ้าการใช้แอปฯประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ก็อาจขยายเพิ่มเป็น 10-20 คน/วัน คนไข้จะได้ทราบว่าได้คิวที่เท่าใด นัดเวลาเท่าใด ไม่ต้องเสียเวลารอนานอีก

ด้าน น.ส.พิสมัย เลิศอิทธิบาท ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว เผยว่า “สถานีใส่ใจ” ถือว่าเป็นโครงการที่สอดรับกับนโยบาย 4 ดีของจังหวัดสระแก้วคือคนดี, รายได้ดี, สิ่งแวดล้อมดี และสุขภาพดี ดังนั้นจังหวัดสระแก้วจึงสนับสนุนโครงการดังกล่าวอย่างเต็มที่

ประชาชนมาใช้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นใน “สถานีใส่ใจ” นอกจากจะลดความแออัดใน รพ.แล้ว ยังเป็นการอำนวยความสะดวกในหลายๆ ด้านให้แก่ประชาชนด้วย.

ชัชวาลย์ โสภาพันธ์

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปั๊ม ปตทจุดบริการดูแลสุขภาพประชาชนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปตท.สถานีใส่ใจชัชวาลย์ โสภาพันธ์สุขภาพ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้