กีฬา
100 year

วอนบอร์ด กู้ยืมเพื่อการศึกษาพิจารณาเพิ่มสาขาวิชาให้กู้ยืมเรียน

ไทยรัฐฉบับพิมพ์18 พ.ย. 2562 08:51 น.
SHARE

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากที่คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ออกประกาศเรื่องกำหนดลักษณะของเงินกู้ยืม ขอบเขตการให้เงินกู้ยืม ประเภทวิชา สถานศึกษา และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ฉบับที่ 6 แล้วนั้น พบว่า มีบางสาขาวิชายังไม่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งอาจส่งผลต่อนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นค่าเล่าเรียน

โดยเฉพาะหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพัฒนากำลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อรองรับความต้องการ ดังที่กำหนดไว้ใน 10 อุตสาหกรรม S-Curve และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จึงอยากให้คณะกรรมการ กยศ.ได้พิจารณาทบทวนหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาลักษณะที่ 2 อีกครั้ง เพื่อให้เกิดความทั่วถึง เนื่องจากหลายสาขาวิชาที่เปิดใหม่เป็นสาขาที่เป็นความ
ต้องการตลาด และมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ เช่น หลักสูตรพันธุ์ใหม่ มทร.ธัญบุรี ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2562 มทร.ธัญบุรี ได้ยื่นเรื่องถึง กยศ. เพื่อขออนุมัติเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเพิ่มอีก 11 สาขาวิชา ซึ่งล่าสุด กยศ. ได้อนุมัติเพิ่มให้อีก 3 สาขาวิชาคือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

วิรัช โหตระไวศยะธัญบุรีหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่เงินกู้ยืมค่าเล่าเรียนนวัตกรรมสิ่งทอขาดแคลนทุนทรัพย์การศึกษา

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้