ข่าว
100 year

ย้ำหนักจัดสนามสอบนักธรรมพระ-เณรต้องสุจริต

ไทยรัฐฉบับพิมพ์14 พ.ย. 2562 08:44 น.
SHARE

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานเปิดสนามสอบนักธรรมชั้นโท-เอก ปีการศึกษา 2562 ที่วัดอาษาสงคราม จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นสนามสอบของสำนักเรียนวัดราชบพิธฯ มีพระภิกษุสามเณรเข้าสอบนักธรรมชั้นโท 136 รูป ชั้นเอก 43 รูป

โดยสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ให้โอวาทว่า การจัดการสอบต้องดำเนินการให้เรียบร้อย สุจริต อย่าเอาตามอำเภอใจจนทำอะไรที่ไม่สุจริต ไม่เป็นกติกา อีกทั้งการเป็นพระภิกษุสามเณรต้องไม่เป็นตัวอย่างของการทำไม่ดี การสอบได้หรือไม่ได้ ไม่สำคัญเท่ากับการเข้าใจหลักธรรมคำสอน การที่ท่านทั้งหลายตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ซึ่งการเข้ามาสอบโดยพร้อมเพรียงกัน เป็นนิมิตหมายอันประเสริฐของคณะสงฆ์ไทย ที่จะได้มีพระภิกษุสามเณรผู้มีปัญญารอบรู้พระธรรมวินัยเพิ่มขึ้นจะได้ช่วยกันประคับประคองสนองภารธุระ ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้วยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงตามหลักการซึ่งบูรพาจารย์ได้ประทานและมอบไว้เป็นมรดกตกทอดสืบจนปัจจุบัน

พระเมธีธรรมสาร (สมพร จิตฺตโสภโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาษาสงคราม กล่าวว่า ในปีนี้มีพระภิกษุสามเณรที่เข้าสอบนักธรรมชั้นโทและเอก ในนามสำนักเรียนวัดราชบพิธฯ ทั้ง จากวัดผ่องพลอยวิริยาราม วัดสัมมาชัญญาวาส วัดจินดิตวิหาร วัดลำผักชี วัดทิพพาวาส วัดอโศการาม วัดหัวลำภูทอง วัดอาษาสงคราม วัดป่าสุขใจ วัดพญาปราบปัจจามิตร วัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม และวัดป่าพิชัยวัฒนมงคล

สำหรับการสอบนักธรรม และธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 อยู่ระหว่างการจัดสอบนักธรรมชั้นโท-เอก วันที่ 13-16 พ.ย. จัดสอบธรรมศึกษาวันที่ 29 พ.ย. และธรรมศึกษา สำหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) วันที่ 30 พ.ย.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์สุชิน อคฺคชิโนสนามสอบนักธรรมธรรมศึกษาพระภิกษุสามเณรพระเมธีธรรมสารการศึกษา

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้