ข่าว
100 year

(คลิป) บันทึกคำสอน กำพล วัชรพล : ยอดคนต้นแบบความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ไทยรัฐออนไลน์14 ส.ค. 2562 10:30 น.
SHARE

ในการเฉลิมฉลอง “องค์การยูเนสโก” ประกาศเกียรติคุณยกย่อง “นายกําพล วัชรพล” อดีตผู้อํานวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และผู้ก่อตั้งโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท จํานวน 111 แห่งเป็น “บุคคลสําคัญของโลก” ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน ระหว่างปี 2561-2562 เเละเปิดพิพิธภัณฑ์นายกำพล วัชรพล ในวันที่ 19 ส.ค. 62 โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ รักษาการประธานองคมนตรี ผู้แทนพระองค์เป็นประธานในงาน

เพื่อให้ชีวิต และผลงานด้าน “สื่อสารมวลชน” ของนายกําพล วัชรพล เป็นแบบอย่างของผู้ที่มีความมุ่งมั่น พากเพียรจนบรรลุเป้าหมาย และเห็นถึงความแนวคิดหลักการทำงาน นายมานิจ สุขสมจิตร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ นสพ.ไทยรัฐ มากว่า 40 ปี ร่วมรำลึก ถ่ายทอดบันทึกคำสอน นายกำพล วัชรพล ไว้บางส่วนว่า

“คุณกำพล วัชรพล ถือว่าเป็นยอดคนเลยเท่าที่ผมเคยเจอมา ทั้งในชีวิตการทำงาน ทั้งที่เคยเจอข้างนอก คุณสมบัติสำคัญของท่าน ท่านเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความเมตตาสูงสุดทีเดียวเท่าที่ผมเคยเจอมา อย่างเช่น ลูกน้องอยู่ข้างใน เมื่อก่อนมีบ้านพักในโรงพิมพ์ คล้ายๆ เป็นเรือนแพ ตอนหลังมีความจำเป็นต้องเอาพื้นที่ไปทำโรงกระดาษ ก็ย้ายไปปลูกแฟลตข้างนอก ฝั่งตรงข้ามโรงพิมพ์ 80 ยูนิต 

สำหรับลูกน้องที่มีครอบครัวแล้ว ให้ไปซื้อบ้าน 10 หลัง ฝั่งตรงข้ามโรงพิมพ์ ให้ลูกน้องผ่อน โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย นอกจากนี้แล้ว ยังสนับสนุนให้ทุนไปเรียนหนังสือ บางคนส่งไปเรียนถึงต่างประเทศ ได้ปริญญาโทกลับมาก็ยังมี ก็เป็นที่มาของการให้เงินช่วยเหลือทุนการศึกษาของลูกพนักงาน ก็ยังมีมาถึงทุกวันนี้”

นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์ประทับใจอื่นๆ ที่ นายกำพล วัชรพล แสดงถึงความเป็นยอดคนต้นแบบความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้กับลูกน้อง และเพื่อนร่วมอาชีพอื่นๆ รวมถึงการจัดส่งหนังสือพิมพ์ด้วย ร่วมรำลึกและรับฟังทั้งหมดได้ในคลิป

 

รายงานพิเศษ “100 ปี ชาตกาล กำพล วัชรพล

พิพิธภัณฑ์ 100 ปี ชาตกาล “กำพล วัชรพล” เฉลิมฉลองบุคคลสำคัญของโลก ทั้งหมด 29 ภาพ

วัตถุประสงค์การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ 100 ปี ชาตกาล “กำพล วัชรพล” คือ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่องค์การยูเนสโก ประกาศยกย่องนายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และผู้ก่อตั้งโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท จำนวน ๑๑๑ แห่ง เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน ระหว่างปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒, เพื่อให้ชีวิตและผลงานของนายกำพล วัชรพล เป็นแบบอย่างของผู้ที่มีความมุ่งมั่น พากเพียรให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ, เพื่อแสดงถึงพัฒนาการของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ควบคู่กับการสะท้อนเหตุการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ตลอดกว่า ๖ ทศวรรษ แห่งการก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีแก่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ การจัดแสดง แบ่งออกเป็น ๕ โซน ดังนี้ โซน ๑ Museum Hall พิพิธภัณฑ์ กำพล วัชรพล โซน ๒ “นักสู้สามัญชน ... คนของโลก” โซน ๓ ชีวิตบนถนนน้ำหมึก โซน ๔ “หนังสือพิมพ์เพื่อการศึกษา” โซน ๕ “เราอยู่ด้วยศรัทธาประชาชน”
อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

100 ปี ชาตกาล กำพล วัชรพลกำพล วัชรพลบันทึกคำสอนมานิจ สุขสมจิตรความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

คุณอาจสนใจข่าวนี้