ข่าว
100 year

(คลิป) บันทึกคำสอน กำพล วัชรพล : เฉียบคม สร้างประวัติศาสตร์หน้า 1 นสพ.ไทยรัฐ

ไทยรัฐออนไลน์14 ส.ค. 2562 10:28 น.
SHARE

ในการเฉลิมฉลอง “องค์การยูเนสโก” ประกาศเกียรติคุณยกย่อง “นายกําพล วัชรพล” อดีตผู้อํานวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และผู้ก่อตั้งโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท จํานวน 111 แห่งเป็น “บุคคลสําคัญของโลก” ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน ระหว่างปี 2561-2562 เเละเปิดพิพิธภัณฑ์นายกำพล วัชรพล ในวันที่ 19 ส.ค. 62 โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ รักษาการประธานองคมนตรี ผู้แทนพระองค์เป็นประธานในงาน

เพื่อให้ชีวิต และผลงานด้าน “สื่อสารมวลชน” ของนายกําพล วัชรพล เป็นแบบอย่างของผู้ที่มีความมุ่งมั่น พากเพียรจนบรรลุเป้าหมาย และเห็นถึงความแนวคิดหลักการทำงาน นายธงชัย ณ นคร บรรณาธิการข่าวหน้า 1 ร่วมรำลึก ถ่ายทอดบันทึกคำสอน นายกำพล วัชรพล ไว้บางส่วนว่า

"สั่งปลด... อาทิตย์" เป็นประวัติศาสตร์หน้า 1 ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ที่ไม่เคยมีหัวข่าวที่ใหญ่โตมโหฬารแบบนี้ พวกเราที่เป็นนักข่าวโดยอาชีพ มีประสบการณ์การทำงานมามากมาย เราต้องยอมรับว่า สมองเราไปไม่ถึง ผอ.

ผอ.ถ้าบทถึงหน้าสิ่วหน้าขวาน บทที่จะดึงดูด ท่านตัดสินใจโชะออกมา ทุกคนร้องโอ้โห สุดยอด และเป็นประวัติศาสตร์ของการทำหนังสือพิมพ์มาจนถึงบัดนี้ ไม่เคยมีหัวข่าวไหน ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลย"

สำหรับหลักคิดอื่นๆ ของ นายกำพล วัชรพล ที่เฉียบคมและสร้างประวัติศาสตร์หน้า 1 นสพ.ไทยรัฐ มีหลักคิดที่ดีอีกมาก ร่วมรำลึกรับฟังทั้งหมดได้ในคลิป

รายงานพิเศษ “100 ปีชาตกาล กำพล วัชรพล

พิพิธภัณฑ์ 100 ปี ชาตกาล “กำพล วัชรพล” เฉลิมฉลองบุคคลสำคัญของโลก ทั้งหมด 29 ภาพ

วัตถุประสงค์การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ 100 ปี ชาตกาล “กำพล วัชรพล” คือ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่องค์การยูเนสโก ประกาศยกย่องนายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และผู้ก่อตั้งโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท จำนวน ๑๑๑ แห่ง เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน ระหว่างปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒, เพื่อให้ชีวิตและผลงานของนายกำพล วัชรพล เป็นแบบอย่างของผู้ที่มีความมุ่งมั่น พากเพียรให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ, เพื่อแสดงถึงพัฒนาการของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ควบคู่กับการสะท้อนเหตุการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ตลอดกว่า ๖ ทศวรรษ แห่งการก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีแก่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ การจัดแสดง แบ่งออกเป็น ๕ โซน ดังนี้ โซน ๑ Museum Hall พิพิธภัณฑ์ กำพล วัชรพล โซน ๒ “นักสู้สามัญชน ... คนของโลก” โซน ๓ ชีวิตบนถนนน้ำหมึก โซน ๔ “หนังสือพิมพ์เพื่อการศึกษา” โซน ๕ “เราอยู่ด้วยศรัทธาประชาชน”
อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กำพล วัชรพล100 ปี ชาตกาล กำพล วัชรพลธงชัย ณ นครบรรณาธิการข่าวหน้า1หนังสือพิมพ์ไทยรัฐประวัติศาสตร์หน้า 1บันทึกคำสอนข่าวทั่วไป

คุณอาจสนใจข่าวนี้