ข่าว
100 year

(คลิป) บันทึกคำสอน กำพล วัชรพล : โมเดล "อิสระ" ห้าม "อามิสสินจ้าง" สร้างจุดแข็งไทยรัฐ

ไทยรัฐออนไลน์14 ส.ค. 2562 10:26 น.
SHARE

ในการเฉลิมฉลอง “องค์การยูเนสโก” ประกาศเกียรติคุณยกย่อง “นายกําพล วัชรพล” อดีตผู้อํานวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และผู้ก่อตั้งโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท จํานวน 111 แห่งเป็น “บุคคลสําคัญของโลก” ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน ระหว่างปี 2561-2562 เเละเปิดพิพิธภัณฑ์นายกำพล วัชรพล ในวันที่ 19 ส.ค. 62 โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ รักษาการประธานองคมนตรี ผู้แทนพระองค์เป็นประธานในงาน

เพื่อให้ชีวิต และผลงานด้าน “สื่อสารมวลชน” ของนายกําพล วัชรพล เป็นแบบอย่างของผู้ที่มีความมุ่งมั่น พากเพียรจนบรรลุเป้าหมาย และเห็นถึงความแนวคิดหลักการทำงาน นายสมชาย กรุสวนสมบัติ หรือ ซูม เหะหะพาที คอลัมนิสต์ นสพ.ไทยรัฐ มากว่า 40 ปี ร่วมรำลึก ถ่ายทอดบันทึกคำสอน นายกำพล วัชรพล ไว้บางส่วนว่า

"ผมขอไว้อย่างเดียวว่า อย่าไปรับอามิสสินจ้างใคร หรืออย่าไปรับซองขาว ในสมัยนั้นเขาจะเรียกกันว่าอย่าไปรับซองขาวจากใครๆ จากนั้นแล้วคุณแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่เลย ผมจะไม่มาขอว่าคุณควรจะเขียนอะไร และผมจะไม่มาบอกว่าคุณต้องเขียนนั่นเขียนนี่ หรือจะห้ามไม่ให้เขียนนั่นเขียนนี่ คุณเขียนได้ทุกอย่าง นั่นคือสิ่งที่ท่านบอกผมไว้และก็บอกกับคอลัมนิสต์ทุกคนในลักษณะนั้น จนเป็นประเพณี เป็นวัฒนธรรมของ นสพ.ไทยรัฐ ว่า ใครคิดอย่างไรก็เขียนอย่างนั้น ใครมองอย่างไรก็แสดงออกความคิดเห็นอย่างนั้น ทำให้มีความคิดหลากหลายเกิดขึ้นใน นสพ.ไทยรัฐ มาตั้งแต่ 40 กว่าปีก่อนโน้นแล้ว"

สำหรับคำสอนอื่นๆ ของ นายกำพล วัชรพล โมเดล "อิสระ" ห้าม "อามิสสินจ้าง" สร้างจุดแข็งไทยรัฐ ร่วมรำลึกรับฟังทั้งหมดได้ในคลิป

อ่านรายงานพิเศษ “100 ปีชาตกาล กำพล วัชรพล

พิพิธภัณฑ์ 100 ปี ชาตกาล “กำพล วัชรพล” เฉลิมฉลองบุคคลสำคัญของโลก ทั้งหมด 29 ภาพ

วัตถุประสงค์การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ 100 ปี ชาตกาล “กำพล วัชรพล” คือ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่องค์การยูเนสโก ประกาศยกย่องนายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และผู้ก่อตั้งโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท จำนวน ๑๑๑ แห่ง เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน ระหว่างปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒, เพื่อให้ชีวิตและผลงานของนายกำพล วัชรพล เป็นแบบอย่างของผู้ที่มีความมุ่งมั่น พากเพียรให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ, เพื่อแสดงถึงพัฒนาการของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ควบคู่กับการสะท้อนเหตุการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ตลอดกว่า ๖ ทศวรรษ แห่งการก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีแก่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ การจัดแสดง แบ่งออกเป็น ๕ โซน ดังนี้ โซน ๑ Museum Hall พิพิธภัณฑ์ กำพล วัชรพล โซน ๒ “นักสู้สามัญชน ... คนของโลก” โซน ๓ ชีวิตบนถนนน้ำหมึก โซน ๔ “หนังสือพิมพ์เพื่อการศึกษา” โซน ๕ “เราอยู่ด้วยศรัทธาประชาชน”
อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

100 ปี ชาตกาล กำพล วัชรพลกำพล วัชรพลบันทึกคำสอนสมชาย กรุสวนสมบัติคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐอามิสสินจ้างข่าวทั่วไป

คุณอาจสนใจข่าวนี้